Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Lärarförbundets utspel att det var det förbundet som har drivit frågan om att också skolledarna ska omfattas av regeringens lönesatsning på skolans personal. Vi bärs upp av en yrkesetisk kod där rätt ska vara rätt! Lärarförbundet har aldrig i de samtal jag deltog om de tre miljarderna lyft frågan kring skolledarnas deltagande i satsningen.

- Vi häpnar över Lärarförbundets utspel och förbundets sätt att hantera historiebeskrivningen.

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar nu Lärarförbundets utspel att det var det förbundet som har drivit frågan om att också skolledarna ska omfattas av regeringens lönesatsning på skolans personal.

- Vi bärs upp av en yrkesetisk kod där rätt ska vara rätt! Lärarförbundet har aldrig i de samtal jag deltog om de tre miljarderna lyft frågan kring skolledarnas deltagande i satsningen.

Sveriges Skolledarförbund drev som enda förbund skolledares inkludering i samtalen. När Matz Nilsson valde att lämna samtalen gratulerade Lärarförbundet honom med ett handslag eftersom han i överläggningarna hade lyft kravet på att skolledarna skulle omfattas av satsningen.

- När det stod klart att skolledare endast skulle vara bärare av satsningen lämnade vårt förbund samtalen samtidigt som vi överlämnade våra skriftliga yrkanden (se bifogad länk) till statsrådet Helene Hellmark Knutsson, säger Matz Nilsson.

Att nu som Lärarförbundet påstå att de driver skolledares betydelse som en egen profession är väl magstarkt när de i stället ser den som en förlängning av läraryrket. Lärarförbundet har i det här sammanhanget inte kommenterat kopplingen lärarlegitimationen.

- Sveriges Skolledarförbund är tydliga med att skolledare är en attraktiv profession. Vi är väldigt tydliga med att skolledaren i förskola och skola skall utvärderas och bedömas i sitt ledaruppdrag. Att koppla skolledaryrket till en lärarlegitimation som nu regeringen gör i sin satsning och som Lärarförbundet stödjer är oansvarigt. I detta extraordinära läge för förskola och skola krävs en stark ledning. Med Lärarförbundets retorik hjälper vi varken Sveriges skolledare eller utvecklar verksamheten.

Sveriges Skolledarförbund sätter fokus på skolledaren och ledarskapet i förskola och skola.

- Jag tror att detta fokus är mera trovärdigt mot Sveriges skolledare, än att försöka att företräda alla professionsgrupper inom skolan, avslutar Matz Nilsson.

Mer info, kontakta Matz Nilsson, 0703-32 53 99.

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207