Nu samlar Västra Götalandsregionen den västsvenska textilbranschen för att växla upp och bli bäst i Europa på textil och cirkulär ekonomi. Målet är att bli ett ”textilbranschens Silicon Valley”. På Textilkalaset den 20 oktober samlas vi på Textile Fashion Center i Borås för att presentera förslaget till strategi.

Västra Götaland - internationellt erkänt centrum för framtidens textilindustri Fotograf/Källa: Science Park Borås

Västra Götaland har en stark och innovativ textilbransch, och ska bli en föregångare i Europa för cirkulär design inom mode och textil. Det är västsvenska aktörer i branschen överens om, och just nu pågår arbetet med att ta fram vision och strategi för att bli Europas innovativa spets och kreativa mylla.

På Textilkalaset den 20 oktober samlas aktörerna för att presentera förslaget Västsverige – Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär textil design inom textil och mode. På programmet står också EU:s klimatomställning (den gröna given), design för cirkulenten, kompetensbehov i textilbranschen och mycket mer.

- EU:s gröna giv, tillsammans med Västra Götalandsregionens vision om att bli världens första klimatneutrala region, kommer att medföra förändrade krav, men också tillföra resurser för omställning. Inom EU pågår ett stort förändringsarbete och vårt mål med satsningen är att bli ledande i Europa. Arbetet visar att vi har mycket goda förutsättningar - om vi samverkar och synliggör vår potential, säger Magnus Berntsson (KD), ordförande Miljönämnden i Västra Götalandsregionen.

- Med utgångspunkt från ett starkt förändringstryck för både platser och företag så blir kravet på starka innovationsnoder där näringsliv, det offentliga och akademi samverkar allt viktigare. Det känns mycket stimulerande att få vara med och ta fram en strategi för att textil- och modebranschen ska kunna vara i framkant i omställningen till en mer cirkulär ekonomi, kommenterar Erik Bresky, vd på Science Park Borås.

Under våren 2021 har en lång rad aktörer deltagit för att ta fram ett förslag på olika utvecklingsområden som landat i sex spetsar som bör prioriteras för att stärka konkurrenskraften och bidra till en grön omställning av branschen:

  • Designa för cirkulenten
  • Lokal produktion
  • Materialutveckling
  • Öppna innovationsmiljöer
  • Morgondagens talanger
  • Öppna testmarknader

– Vi har en innovativ och kvalitetsmedveten textilindustri i Sverige, med Västra Götaland som kärnan. Vi kommer stå inför flera utmaningar de närmsta åren men har goda förutsättningar att gå som vinnare om vi satsar tillsammans och ställer om till en hållbara och cirkulär textilbransch, säger Cecilia Tall, generalsekreterare för TEKO.

Kontakt:
Birgitta Nilsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
Tel: 070 - 338 50 75
birgitta.j.nilsson@vgregion.se

Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO
Tel 073 – 825 79 00
cecilia.tall@teko.se

Erik Bresky, vd Science Park Borås
Tel 073 – 377 85 20
erik.bresky@hb.se

 

Fakta:

TEKO, Svensk Handel, Swedish Fashion Council, Högskolan Borås, Science Park Borås, RISE, Proteko, Tillskärarakademin, Wargön Innovation, Borås Stad, Boråsregionen, Business Region Göteborg, Turistrådet Västsverige utgör strategigruppen tillsammans med Västra Götalandsregionen. De har alla en viktig del i det pågående arbetet med att ta fram en ny vision och strategi genom projektet Europas spets.

Läs mer Europas spets på Västra Götalandsregionens hemsida

Läs mer om Textilkalaset och projektet på Borås Science Parks hemsida

Länk till anmälan textilkalaset 20 oktober (media är välkomna)

 

 

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

http://www.vgregion.se/miljonamnden

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99