Den franska psykoanalytikern Julia Kristeva kommer till Stockholm

Julia Kristeva är en av Frankrikes mest kända intellektuella och en världsledande psykoanalytisk tänkare. Den 13-15 oktober samlas The Kristeva Circle på Södertörns högskola med ett sextiotal deltagare från tretton länder. Julia Kristeva deltar själv i konferensen. Kvällen den 14 oktober blir det också ett publikt samtal med Julia Kristeva på Moderna Museet.

Julia Kristevas texter har inspirerat forskning inom humaniora och samhällsvetenskap över hela världen. Alltsedan 1980-talet har hon haft stor betydelse för utvecklingen av feministisk teori. Kristeva är idag professor emerita vid Diderot-universitetet i Paris (Université de Paris VII).

Julia Kristeva talar på Södertörns högskola den 13 oktober kl. 16.00 under rubriken “Interpreting Radical Evil”, alltså: ”Hur kan vi förstå radikalisering utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv?”

Kvällen den 14 oktober anordnas i samarbete med Moderna Museet ett publikt samtal med Julia Kristeva. Samtalet som lyfter fram en mer personlig sida av Kristeva leds av Cecilia Sjöholm och Carin Franzén. Kl. 18-19. Därefter mingel i Moderna Bar.

Julia Kristeva föddes i Bulgarien och har bott och arbetat i Frankrike sedan 1966. På 1960-talet var hon aktiv i gruppen kring tidskriften Tel Quel, där hon publicerade nydanande artiklar om språk och politik. Kristeva utbildade sig sedan till psykoanalytiker och under 1980-talet utgick hennes tänkande från den psykoanalytiska praktiken. Hon utforskar sambandet mellan drifter och språk, kärlek och hat.

I sina senare böcker har Kristeva utforskat skilda ämnen såsom erfarenheten av att vara den Andra, den religiösa tron och det kvinnliga geniet. Hon har också publicerat arbeten som uppmärksammats inom fältet handikappvetenskap.

Se här för mer information om konferensen.

Konferensen organiseras av Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, och Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, med stöd av CBEES, Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond.

Tack till Moderna Museet och Franska Institutet.

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876