I slutet av januari rapporterade NewsMachine om hur publiciteten för inflation, räntehöjningar och elpris, har sett ut från 1 januari 2021 – faktorer som brukar indikera trendskiften i konjunkturen och den ekonomiska utvecklingen. Nu har NewsMachine kikat på hur publiciteten kring dessa indikatorer har utvecklats under de senaste månaderna.

Fotograf/Källa: NewsMachine AB

I januari konstaterade NewsMachine att antalet omnämnanden av dessa indikatorer följdes åt uppåt, om än på olika nivåer. Den trenden har stärkts de senaste månaderna, med ett undantag. Antalet förekomster av ”inflation” i medierna fortsätter att öka signifikant, med ett litet hack i kurvan i början av februari. I januari 2021 förekom ”inflation” i 434 inslag, i januari i år är siffran 3 665, en ökning på 850 procent, och hittills i april räknar vi till 4 416 inslag. När det gäller räntor, så följer kurvan den för ”inflation” men med betydligt färre inslag.  Trendbrytaren är ”elpriser”, där vi noterar ett tydligt trendbrott i januari, och nu i april börjar vi närma oss nivåerna i februari 2021 i antalet förekomster för den indikatorn.

 

Läs mer här!

Presskontakter

Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

   0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

   0705-989 449

Joachim Almquist

Senior Sales Manager

joachim.almquist@newsmachine.com

Gunnar Wiman

Omvärldsanalytiker-Marknadskommunikatör

gunnar.wiman@newsmachine.com

08-46505303