Baltic Worlds är en engelskspråkig tidskrift, utgiven av Centre for Baltic and East European Studies vid Södertörns högskola. Nu lanseras tidskriftens nätupplaga.

Exklusivt för nätupplagan har journalisten Hans Wolf intervjuat Birgitta Almgren som är professor i tyska vid Södertörns högskola och författare till den uppmärksammade boken Inte bara Stasi – Relationer Sverige-DDR 1949-1990 (Carlsson bokförlag, 2009). I anslutning till artikeln kommenterar andra forskare hennes begäran att få tillgång till Stasi-akter hos den svenska Säkerhetspolisen. Debatten fortsätter med ett inlägg av professor emeritus Klas Åmark, ledare av Vetenskapsrådets kommitté “Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen”.

- Alla artiklar på webbplatsen kan kommenteras. Vi vill öppna för en intellektuell diskussion om vetenskapliga rön och metoder, säger Anders Björnsson, chefredaktör för Baltic Worlds.

På den nya webbplatsen kommer ett generöst urval av artiklarna från tidskriften Baltic Worlds att presenteras. Webbplatsen är också tänkt att fungera som kunskapsbank och mötesplats för alla intresserade.

Om Baltic Worlds:
Baltic Worlds är en engelskspråkig tidskrift, utgiven av Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola. Tidskriften som finansieras av Östersjöstiftelsen, har internationell spridning. Den är till häften forskarskriven, med material som har genomgått vetenskapligt referee-förfarande, och till hälften skriven av kvalificerade journalister med kompetens på särskilda områden.

Kontakt:
Anders Björnsson, chefredaktör, 070-438 03 39
Ninna Mörner, redaktör, 076-597 41 99
E-post: bw.editor@sh.se

Ytterligare information:

 

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876