Dalarnas skolledare har den sämsta genomsnittslönen i Sverige. Månadslönen i snitt för en rektor är 50 100. Det är nästan fem tusen kronor mindre än genomsnittet i landet. Men löneökningstakten har ökat lite jämfört med förra året. Lönerna ökade med 4,3 procent 2019.

​Dalarnas skolledare har den sämsta genomsnittslönen i Sverige. Månadslönen i snitt för en rektor är 50 100. Det är nästan fem tusen kronor mindre än genomsnittet i landet. Men löneökningstakten har ökat lite jämfört med förra året. Lönerna ökade med 4,3 procent 2019.

I genomsnitt tjänar en skolledare i Sverige 54 900 i månaden. Det visar den lönestatistik som Sveriges Skolledarförbund presenterar idag. Löneökningen var 2019 4,3 procent, precis som utvecklingen i Dalarna.

- När det gäller att kunna rekrytera nya skolledare har arbetsgivarna i Dalarna en bit kvar att vandra, säger Erica Andrén, ordförande för region Värmland-Dalarna och förste vice ordförande i Sveriges Skolledarförbund. Det är svårt att rekrytera nya skolledare.

Många av de skolledare som rekryteras kommer från de egna leden. Och ser man på lönerna för bland annat förstelärarna, så skiljer sig inte de särskilt mycket från skolledarlönerna. Det så kallade ansvarsavståndet, löneskillnaderna mellan skolledare och de högst betalda lärarna, är på många håll obefintligt, och till och med negativt. Lärare tjänar mer än sin chef.

- Det glädjande är att löneökningstakten ändå har ökat, säger Erica Andrén. Den ligger ju nu på snittet i landet.

 

Lönestatistiken i korthet:

Löneökning i genomsnitt: 4,3 procent

Medellön 2019: 54 900 (52 600 år 2018)

Månadslönen i genomsnitt skolledare med kommunal huvudman är för rektor iförskola 49 700, i grundskolan 53 300, i gymnasieskolan 55 100. I fristående skolor är motsvarande siffror 45 300, 55 200 respektive 54 300.

Medellönen för samtliga skolledare i de fristående skolorna är något lägre än för de kommunala, 53 700 mot 54 900.

Svarsfrekvens: 77 procent.

Lönestatistiken finns presenterad i Du och din lön 2020.

Mer info Erica Andrén 070-5768073

Info om lönestatistiken generellt: Monika Elowson


Bifogade filer

 Du och din lön 2020

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207