Nu är det dags igen för den första uppföljningen av vår enkät som handlar om livskvalitet, service och klimatsmart liv. Syftet är att få in information från hur du upplever livskvalitet, service och möjligheten till ett klimatsmart liv i kommunen.

Bilder från Timrå Fotograf/Källa: Marie Zetterlund, Pär Olert

– Viktigt att poängtera är att var och en som svarar på enkäten utgår från sina förutsättningar och kunskaper. Till exempel kan min syn på livkvalitet vara helt annorlunda om jag jämför med min granne, säger Yvonne Westerlund, ekonomichef, Timrå kommun.

Vision 2025

Sedan januari 2016 har kommunen inlett ett nytt visionsarbete, Vision 2025 – Timrå en stark kommun i en växande region! Enkätfrågorna ingår i en del av utvärderingsarbetet för att se vilken riktning arbetet tar.

– Frågorna rör inte enbart Timrå kommuns verksamheter utan det gäller Timrå i stort. Service kan till exempel vara den hjälp man får i matvarubutiken, säger Yvonne Westerlund.

Enkäten tar cirka 3 minuter att svara på och du är helt anonym. Frågorna redovisas i tabellform och fram till den 15 september kan du svara på frågorna.

Andra gången

Det här är andra gången som kommunen genomför den här enkäten. Första gången var i april/maj 2016 och samtliga undersökningsfaktorer fick ett bra betyg. 

– Nu vill vi se om aktiviteter och händelser i sommar ger ett annat reslutat, avslutar Yvonne.

Till enkäten

Mer information: Yvonne Westerlund, telefonnummer. 060-16 31 00