D-vitamin påverkar immunförsvaret, särskilt när det gäller skydd mot infektioner. För låga nivåer i blodet har kopplats till flera olika hälsobesvär. Forskning tyder också på att tillräckliga D-vitaminnivåer ger immunförsvaret mer kraft att förhindra infektioner i luftvägarna, som influensa och bronkit.

Graf över D-vitaminbrist i relation till covid-19 Fotograf/Källa: David Davis

Brist på D-vitamin påverkar minst 20 procent av svenskarna och mellan 30 och 60 procent av befolkningen i övriga Europa. Flera internationella studier har dessutom visat att människor som insjuknat och drabbats svårt av covid-19 lider stor brist på D-vitamin. D-vitamin är oerhört viktigt i kampen mot utvecklingen av infektionen covid-19. D-vitamin bildas i huden när den belyses av stark sol, men finns även i vissa livsmedel och som kosttillskott.

 

För lite D-vitamin hos mer än 80 % av covid-19-patienter i Spanien

Mer än 80 procent av 200 sjukhuspatienter med covid-19 visade sig ha brist på D-vitamin, enligt en ny spansk studie som publicerades i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism i oktober 2020.  Forskarna fann att 82 procent av 216 patienter med covid-19 som var inlagda vid universitetssjukhuset Universitario Marqués de Valdecilla i Spanien saknade tillräckligt med D-vitamin. De manliga patienterna hade lägre D-vitaminnivåer än de kvinnliga.

 – En metod kan vara att identifiera och åtgärda brist på D-vitamin, särskilt bland högriskindivider som äldre, patienter med flera sjukdomar och boende på vårdhem, som är de största målgrupperna för covid-19, säger José L. Hernández vid universitetet i Cantabria, som är en av författarna till forskningsrapporten.

 – Behandling med D-vitamin bör rekommenderas för covid-19-patienter med låga nivåer av vitaminet i blodet, eftersom det kan ha gynnsam inverkan på både det muskuloskeletala systemet och immunförsvaret, fortsätter Hernández.

Liknande resultat har visats i studier i USA, Italien, Afghanistan, Belgien, Indien, Japan, Kanada och Österrike.

 

Goda erfarenheter av D-vitamintillskott i Skottland

Med anledning av de goda resultaten från internationella studier har regeringen i Skottland beslutat att bidra med D-vitamintillskott till riskgrupper. Tillskott för fyra månaders användning ges till alla som befunnit sig i karantän under sommaren i Skottland.

Anledningen är att den långa inomhusvistelsen har förhindrat kroppsegen produktion av det viktiga D-vitaminet eftersom det bildas i huden av solljus.

De skotska myndigheterna konstaterar att mer än hälften av befolkningen normalt har brist på D-vitamin. Därför ger man redan gravida gratis D-vitamintillskott sedan år 2017.

 

Varför inte prova det som fungerar? England tackar ja!

Den brittiske politikern David Davis sa i ett inlägg i underhuset den 2:a november:

– Dussintals studier har genomförts i hundratals länder de senaste sex månaderna som visar, eller indikerar, att D-vitamin kan minska infektionsgraden med hälften och även dödsfall på grund av infektionen med hälften. Med tanke på den låga kostnaden och att det inte finns några medicinska nackdelar är frågan om den här metoden kommer att följas även i England.

 

Boris Johnson tackade Davis och meddelade att han ska titta på förslaget och återkomma snarast och nu i mitten av november är det redan under lancering för 2 miljoner engelsmän.

Enligt den brittiske forskaren Gareth Davies är det tydligt att D-vitamin skyddar både mot ett allvarligt sjukdomsförlopp och mot att smittas överhuvudtaget. Studier från olika länder har kommit fram till samma resultat: Patienter som insjuknat med svåra symtom har låga nivåer av D-vitamin, precis som de som avlidit av infektionen.

 

England inleder egna studier

Adrian Martineau, professor i infektionssjukdomar vid Queen Mary-universitetet i London inleder nu en klinisk studie för att studera om tillskott av D-vitamin kan minska risken för att insjukna i covid-19 efter att man utsatts för smitta och om det kan minska graden av symtom vid insjuknande. Fler än 5 000 personer ska följas i sex månader med start hösten 2020.

­– Den brittiska regeringen rekommenderar att hela befolkningen tar tillskott av D-vitamin under vintermånaderna, säger professor Martineau i ett pressmeddelande.

– Nu vill vi veta om högre doser kan skydda mot viruset.

 

Britterna har vanligen låga D-vitaminnivåer, särskilt vinter och vår då luftvägsinfektioner är som vanligast. Brist är vanligast bland äldre, bland överviktiga, hos personer med mörkare hudfärg och personer med asiatiskt ursprung. Dessa grupper har även större risk att insjukna i covid-19.

 

Sol, berikade livsmedel eller kosttillskott?

Att berika livsmedel med D-vitamin kan vara en svår väg att gå och kräver mycket god planering. Det är enklare att ta rätt dos med kosttillskott.

I dag är det tillräckliga värdet för D-vitamin satt till 50 nmol/l i blodet, men experter anser att en optimal nivå ligger närmare 75 nmol/l-125 nmol/l i blodet. Forskare påpekar att mellan 100 och 150 nmol/l är idealiskt för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och cancer.  De nivåerna når ännu färre upp till. Det är ännu vanligare med D-vitaminbrist hos barn. En studie av 62 barn i Norrbotten visade att 82 procent av barnen hade brist efter vintern. I praktiken är därför många av oss beroende av tillskott för att uppnå normala nivåer av D-vitamin.

 

Vid intag av högre dos D-vitamin bör man samtidigt även ta extra magnesium och K-vitamin. Det är bra att testa sin D-vitaminnivå. Provet kan vanligen göras på vårdcentraler.

 


Den ideella föreningen Nordic Nutrition Council (NNC) skapades för att värna om rättigheten för Nordens befolkning att fritt välja vägar för sin egen hälsa genom informerade val.

För att göra väl underbyggda val fordas kunskap och den bidrar NNC med kostnadsfritt genom att publicera resultat av väl genomförd forskning på svenska. Forskningsresultaten publiceras löpande på NordicNutritionCouncil.com.

Här finns även en väl genomarbetad och faktaspäckad Nutritionsguide med information om de viktigaste näringsämnena, som t ex vitaminer och mineraler.

Nordic Nutrition Council är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Hemsidan har en registrerad ansvarig utgivare. Läs mer på www.nordicnutritioncouncil.com.