Vi kan i dag berätta att det blir visionären med det stora timråhjärtat - Christian Söderberg som blir Timrå kommuns nya näringslivschef.

Fotograf/Källa: Marie Zetterlund

Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, gläds över rekryteringen:

– Christian kompetens och erfarenheter när det gäller kontakten med företagen, ledarskap och passion för Timrå går helt i linje med vårt visionsarbete och han kommer att bli en viktig nyckelspelare i utvecklingsarbetet.

Oppositionsrådet Tony Andersson instämmer:

– Jag ser framemot att den nya näringslivschefen kommer till vår kommun. Det finns många nya utmaningar vi står inför för att få Norrlands bästa företagsklimat med sikte på att få Sveriges bästa företagsklimat.

Lars Holm, ordförande i Företagarna Timrå har deltagit i intervjuprocessen:

– Det känns fantastiskt bra med Christian som har en gedigen erfarenhet av näringslivsfrågor i länet och ett kontaktnät som är bra för Timrås utveckling. Jag ser fram emot vårt samarbete.

Tidigare erfarenheter

Christian kommer senast från jobbet som inkubatorledare för BizMaker och vice VD för Åkroken Science Park AB där han bland annat har arbetat med tillväxt i företag, internationaliseringar, startups, kapitalanskaffning och innovation.

Christian har under åren verkat som ledare och chef i både större och mindre företag i ett brett spektrum av branscher där bland annat IT, processteknik, handel och besöksnäring inryms. Christian är uppvuxen i Timrå och förutom några års exil så har han alltid varit stolt Timråbo.

– Jag är otroligt glad och stolt över att vi har rekryterat en visionär, stark ledare med passion för Timrå och företagande, säger Andreaz Strömgren kommunchef och fortsätter:

– Jag är övertygad om att Christian kommer att hjälpa oss att nå Norrlands bästa företagsklimat, vidmakthålla vår topplacering vad gäller service till företagen och bidra till att göra Timrå till en stark kommun i en växande region.

Stor utmaningar med möjligheter

– När möjligheten öppnades att få jobba med Norrlands bästa företagsklimat och näringslivsfrågor tillsammans med näringslivskontoret i Timrå så kände jag direkt att det här är ett team jag vill vara en del av. Välmående företag och ett växande näringsliv är avgörande för att kunna tillhandahålla god service till medborgarna, säger Christian Söderberg och fortsätter:

Näringslivet och samhället står inför stora förändringar i takt med att teknik som förut var science fiction nu blir till verklighet. Det här är en snabb förändring som kommunen och företagen i Timrå behöver hänga med i. Här tror jag att mina kunskaper i innovation och strategiskt förändringsarbete passar väl in och kommer kunna bidra till att vi i Timrå tar taktpinnen i den digitala transformationen.

– Sverige är blott 0,13% av världens befolkning, därför är samarbete avgörande för att företag och näringsliv skall frodas och kunna konkurrera internationellt. Jag ser fram emot att få fortsätta samarbeta tillsammans med de andra kommunerna i Västernorrland och Sundsvallsregionen i dessa frågor. Det må låta som en floskel, men tillsammans är vi starkare!

Eva Nyh-Hederberg, VD Åkroken Science Park AB, Christians nuvarande arbetsgivare önskar lycka till:

– Vi gratulerar Timrå kommun till en fantastisk rekrytering. Christian har under sina 5 år hos oss varit med och byggt upp en stark och framgångsrik regional verksamhet i inkubatorn BizMaker som står sig väl nationellt och internationellt. Christians drivkraft, nätverk och höga ambitioner passar perfekt in i Timrås målsättning, Norrlands bästa företagsklimat.”

Christian Söderberg efterträder Peter Germer som nu arbetar som näringslivsutvecklare. Christian tillträder sin tjänst 29 augusti 2017.

 

Mer information

Andreaz Strömgren, kommunchef, tfn 073-043 49 99

Christian Söderberg, näringslivschef, tfn: 070-337 80 03

Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande: tfn: 070- 551 85 58

Tony Andersson, oppositionsråd, tfn: 070-190 36 63

Lars Holm, ordförande Företagarna Timrå, tfn: 070-288 47 08