Motivering:

Chantal Mouffe utses till 2016 års hedersdoktor vid Södertörns högskola

Chantal Mouffe, professor i politisk teori vid University of Westminster, har utsetts till hedersdoktor vid Södertörns högskola. Chantal Mouffe kommer att promoveras den 25:e november.

Sedan 2013 utses varje år en hedersdoktor vid Södertörns högskola. I år har Fakultetsnämnden valt att utse Chantal Mouffe, politisk filosof och professor i politisk teori. Chantal Mouffe är för närvarande knuten till University of Westminster men har verkat vid en rad prestigefulla universitet såsom Harvard, Cornell och Princeton.

Jenny Gunnarsson Payne, docent i etnologi vid Södertörns högskola, var en av de som nominerade Mouffe:

– Mouffes arbete har under flera decennier bidragit till att förnya tänkandet kring demokrati, politiska processer och social förändring. Hennes arbete om känslors roll för politik hjälper oss bland annat att förstå dagens politiska landskap på ett bättre sätt - inte minst i relation till de framväxande populistiska rörelser vi ser både här i Sverige och internationellt, menar Jenny Gunnarsson Payne.

När en hedersdoktor ska utses får anställda på högskolan nominera kandidater och motivera sin nominering, och därefter gör Fakultetsnämnden sitt val.

– Vi vill att den hedersdoktor vi väljer förutom att naturligtvis vara en dignitet inom forskning även vara en bärare av Södertörns högskolas visioner och inriktning, och det tycker vi verkligen Chantal Mouffe är, säger Peter Dobers, ordförande i Fakultetsnämnden. Hennes arbete används såväl inom genusvetenskap som inom etnologi, statsvetenskap och filosofi, vilket nära knyter an till vårt fokus på mångvetenskap, till exempel.

Motivering:

”Chantal Mouffes arbete är en inspirationskälla för många forskare och studenter vid Södertörns högskola. Hon har outtröttligt arbetat med att ompröva själva innebörden av politik, demokrati och sociala kriser vilket har bidragit till betydelsefull utforskning av samtida och historiska företeelser. Hennes inflytelserika arbete för demokrati, medborgarskap och kosmopolitism står i samklang med Södertörns högskolas de tre M som är en del av högskolans ethos: mångkulturalitet, mångvetenskaplighet och medborgerlig bildning. Den effekt som Chantal Mouffes arbete har haft i det svenska sammanhanget är enormt viktig, både i akademin och i det offentliga samtalet.”

Promoveringen av Chantal Mouffe till hedersdoktor vid Södertörns högskola sker den 25 november. I samband med detta håller Mouffe en öppen föreläsning och det kommer även finnas tid för media att träffa Chantal Mouffe och ställa sina frågor. En pressinbjudan skickas närmare detta tillfälle.

För mer information

Jenny Gunnarsson Payne, jenny.gunnarsson.payne@sh.se

Peter Dobers, peter.dobers@sh.se, 072-237 22 82

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876