Idag släpper Företagarna rapporten ”Brott mot företagare 2022”. Det är kartläggning av företagares utsatthet för brott och hur deras kontakter med poliser ser ut. Den innehåller också konkreta förslag på åtgärder för att skydda företag mot kriminalitet.

Fotograf/Källa: Shutterstock 1747574882

Brottslighet och otrygghet är faktorer som i allt högre utsträckning försvårar möjligheten att kunna bedriva näringsverksamhet i Sverige. Frågorna kommer ständigt i topp när vi på Företagarna frågar företagare vilka frågor som är viktigast för dem. Det finns alltså goda skäl att ta resultaten av denna undersökning på allvar. Detta inte minst eftersom antal svarande företagare uppgick till 1 324 med bred representation sett till olika branscher, företagsstorlekar och geografisk hemvist.

- Varje dag, i alla slags företag, från Ystad till Haparanda, drabbas tusentals företagare och deras anställda av stölder, hot, inbrott och skadegörelse. Det kan uppfattas som små brott var och ett för sig, men det är brottslighet som en liten bit i taget raserar fundamentet för företagandet, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på Brott mot företag

Undersökningens tre huvudfokus (läs hela rapporten här)


OTRYGGHET OCH UTSATTHET

Av de företagare som utsatts för brott överväger 17 procent att lägga ner sin verksamhet till följd av brottsligheten. Var femte företagare överväger att flytta företaget.

- Sverige har inte råd att förlora fler företag på grund av brottsligheten. Regeringen, kommunerna, polisen och fler därtill måste sluta trycka snooze på denna väckarklocka och istället börja ta problemen på allvar, säger Pontus Lindström


FÖRETAGENS KONTAKTER MED POLISEN

Av de företagare som polisanmält brotten uppger endast 5 procent att polisens arbete ledde till att brottet klarades upp.

- Att utsättas för ett brott är en kränkning av saker vi vill kunna ta för givet. Att sedan uppleva att rättsväsendet inte tar den kränkningen på allvar skadar tilltron till samhällets förmåga att skapa skydd och trygghet, säger Pontus Lindström


ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA BROTTSLIGHETEN

Varannan företagare anser att fler synliga poliser är den viktigaste åtgärden för att minska brottsligheten där företaget verkar. Andelen är högst bland företagare verksamma på landsbygden.

- Om ett brott måste klaras upp är det egentligen redan för sent. Det behövs mer samverkan mellan samhällets alla olika delar, och inte minst så behövs det betydligt fler synliga poliser i hela Sverige, säger Pontus Lindström.

Rapportens förslag på övergripande åtgärder

Läs mer om varje enskilt förslag i rapporten.

Nationella åtgärder

 • Fler poliser i yttre tjänst – i hela landet
 • Nationell offensiv mot vardagsbrotten
 • Kartlägg brotten som drabbar företagare
 • Stärk företagares rättigheter vid nedlagda brottsutredningar
 • Förenkla anmälningsprocessen
 • Lagstifta om kommunal samverkan med näringslivet
 • Fortsatta förstärkningar till rättsväsendet
 • Inför löpande gränskontroller på utförsel av gods

Lokala åtgärder

 • Integrera trygghetsfrågorna i näringslivet
 • Kartlägg brottsligheten
 • Involvera näringslivet i den fysiska planeringen
 • Uppmuntra till företagssamverkan
 • Försvåra för den organiserade brottsligheten
 • Erbjud stöd åt företagare som blivit utsatta för brott
 • Ökad samverkan mellan skolan och lokala företag

 

 
Om undersökningen

·Rapportens resultat bygger på en webbaserad enkät till Företagarnas medlemspanel genomförd 18–31 januari 2022.

·Antal respondenter var 1 324 företagare med bred representation sett till olika branscher, företagsstorlekar och geografisk hemvist.

·Svarens fördelning har korrigerats för att efterlikna den nationella företagarstrukturen, med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik över antal företagare i Sverige. Konkret görs detta genom att korrigerande vikter räknas fram för olika företagsstorlekar (antal anställda), kön, ålder och bransch.

Jämförelser i rapporten görs med tidigare liknande undersökningar genomförda 2017, 2019 och 2020

 


Presskontakter

Jimmy Mannung

Pressekreterare

jimmy.mannung@foretagarna.se

0707887410