Andelen avslag på ansökningar om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga ökade markant under 2017 och 2018. Förändrad handläggning och tillämpning av ersättningen hos Försäkringskassan ligger bakom ökningen, men regeringens styrning har också påverkat utvecklingen. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som publiceras i dag.

ISF har på uppdrag av regeringen analyserat orsakerna bakom det senaste decenniets variation i avslag och beviljande inom aktivitetsersättningen. Rapporten fokuserar särskilt på den starka ökningen i avslag under 2017 och 2018. ISF:s granskning visar att Försäkringskassan har förändrat hur de handlägger ärenden om aktivitetsersättning och hur de tillämpar reglerna om ersättningen. Det är den främsta förklaringen till den starka ökningen i avslag under 2017 och 2018.

- Försäkringskassan började handlägga och tillämpa reglerna om aktivitetsersättning mer strukturerat och strikt än tidigare. Vår granskning pekar mot att förändringarna ledde till fler avslag, säger Lisa Carlsson, projektledare på ISF.

Regeringen har över tid betonat olika delar av Försäkringskassans uppdrag i sin styrning. Granskningen visar att regeringens stärkta betoning av hur Försäkringskassan utreder och bedömer rätten till aktivitetsersättning 2015 haft betydelse för förändringarna i handläggningen. En intern granskning på Försäkringskassan som pekade på brister i handläggningen har också spelat en viktig roll.

Oavsett om förändringarna har varit nödvändiga eller inte är det problematiskt att tillämpningen av regelverket kan variera på det sätt som den har gjort utan att reglerna har ändrats. Det skapar instabilitet och oförutsebarhet i aktivitetsersättningen.

- När variationen i andelen avslag inte kan förstås genom förändrade regler är det svårt för unga som ansöker om aktivitetsersättning att förutse vad som krävs för att bli beviljade ersättningen. I förlängningen blir bristen på förutsebarhet ett rättssäkerhetsproblem, och det kan också skada allmänhetens förtroende för socialförsäkringen, säger Lisa Carlsson.

Det är därför viktigt att både regeringen och Försäkringskassan utformar sin styrning så att utvecklingen inom aktivitetsersättningen blir långsiktigt hållbar och stabil.  

Rapportens titel: Variationen inom aktivitetsersättningen – en granskning av orsakerna bakom ökningen i andelen avslag inom aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga under 2017 och 2018, ISF Rapport 2020:9

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Lisa Carlsson, projektledare för granskningen, telefon 010-174 15 84.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.


Presskontakter

Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00