Sveriges Skolledarförbund ställer sig positivt till Gymnasieutredningens förslag och tror att de kan bidra till att fler elever slutför sin utbildning med goda resultat.

Idag presenterade Gymnasieutredningen sitt omfattande betänkande med förslag på åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Utredaren föreslår att huvudmännen ska få ett ökat ansvar för att erbjuda en sammanhållen utbildning med tillgång till mer stöd för att motverka avhopp.

Den största utmaningen som gymnasieskolan står inför är att få ungdomarna på introduktionsprogrammen att klara övergången till ett nationellt program. 

- Jag tycker förslagen är väl avvägda och att det finns goda förutsättningar för att de kommer att kunna bidra till en positiv utveckling, säger Erica Andrén, 1 vice ordförande i Sveriges Skolledarförbund och rektor på Älvkullegymnasiet i Karlstad.

- Jag ser positivt på att utredaren har valt att fortsätta bygga på frivilligheten. Jag hoppas att frågan om obligatorisk gymnasieskola är begravt i skrivbordslådan nu, säger hon.

Att utredaren öppnar för en ämnesutformad gymnasieskola är välkommet bland skolledarna. Det är dock en stor förändring så det är bra att låta utreda frågan i grunden innan.

- Att återställa den generella behörigheten på yrkesutbildningarna med möjlighet att välja bort den kan se ut som en kosmetisk förändring. Men om förändringen kan få fler ungdomar att överväga en yrkesutbildning så är det bra, säger Erica Andrén.

- Särskilt glad är jag över de estetiska ämnenas återkomst. De behövs även på gymnasienivå. 

Vid frågor kontakta Erica Andrén, 070-257 89 24.

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207