Martin Modéus foto- och reflektionsbok Bildrikt talat innehåller drygt 30 foton som spänner över olika motiv med fokus på natur- och djurbilder. Till varje bild finns det ett ord och en bibeltext. På så sätt bjuder Martin Modéus in till ett samtal – ett samtal mellan dig som betraktare, bilden och en biblisk berättelse.

Biskop Martin Modéus. Omslag Bildrikt talat Fotograf/Källa: Martin Modéus_Foto Zandra Erikshed

Förslaget till bibeltext finns där för att fler röster ska få höras in i det samtal som mest handlar om betraktaren och bilden. Valet av bibelberättelse har inte varit självklart utan den kan ibland både vara stötande och svår och får gärna sätta fart på tankarna skriver han i introduktionen av boken.

Boken innehåller även samtalsfrågor till varje bild, för att öppna ytterligare några perspektiv. Frågorna är också de av lite ”galen” karaktär för att ge hjälp att förskjuta tankemönstren. Bildrikt talat passar därför utmärkt att användas i en samtalsgrupp men även för egen reflektion - eller varför inte använda boken som en ”bildandaktsbok” under en månad.

Martin Modéus är biskop i Linköpings stift och författare till ett flertal böcker, nu senast på Verbum Finna bönen som redan finns. På sin fritid är han en hängiven amatörfotograf med förkärlek för naturmotiv.

Läs mer om boken Bildrikt talat eller en intervju med Martin Modéus på verbum.se. 

 

Utställning, med bilder ur boken i samband med Bokmässan

En utställning i Göteborgs domkyrka öppnar i samband med Bokmässan i Göteborg. Där visas 14 av biskop Martin Modéus bilder ur boken.

Utställningen pågår mellan 22 september till 3 oktober och är öppen under domkyrkans öppettider, vardagar kl 10-18.30, lördag-söndag kl 10-16 och inleds med en vernissage onsdag 22 september kl 16-18 i Göteborgs domkyrka där Martin Modéus närvarar och kan svara på eventuella frågor. 

Martin Modéus finns tillgänglig för intervju i Göteborgs domkyrka torsdag 23 september 8.30-11.00. Intervjutid bokas hos Katarina Sandström Blyme, pressekreterare Linköpings stift 0705-18 21 29, katarina.blyme@svenskakyrkan.se

För mer information om boken Bildrikt talat kontakta Åsa Svedin, asa.svedin@verbum.se

 

Produktinformation

Titel: Bildrikt talat, Reflektionsbok  

Författare: Martin Modéus

Förlag: Verbum AB

Omslag och formgivning: Anna Larsson Design

Omslagsbild: Martin Modéus

ISBN: 978-91-526-3880-4

Pris från: 149 kr per styck

Utgivning: 13 september 2021

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28