Biologiska yrkeshögskolan får klartecken att fortsätta driva sina två skogliga utbildningar Skogsföryngringsledare och Småskalig virkesförädling. Det meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, tidigare i veckan.

Madeleine Hjälm och Herman Johnsson är rektorer på Biologiska yrkeshögskolan Fotograf/Källa: Helena Skoog

Utbildningen Skogsföryngringsledare beviljades för första gången 2020 och är den senaste utbildningen i utbudet på Biologiska yrkeshögskolan. Den är unik på det viset att den är Sveriges första och enda utbildning inom skogsföryngring. Utbildningen Småskalig virkesförädling är etablerad sedan tidigare. Båda utbildningarna ges på distans med platsförlagda träffar och utgår från Naturbruksskolan Svenljunga.

– Att förädla och ta tillvara det som finns i naturen med traditionella metoder möter både ett ökat intresse för gamla tekniker, men också ökade krav på hållbarhet och klimatsmarta byggen. Båda utbildningarna ligger helt rätt i tiden, säger Herman Johnsson, rektor.

Varje utbildning som en yrkeshögskola ansöker om att få driva granskas av MYH för att säkerställa att den håller rätt kvalitet och att det finns ett behov på arbetsmarknaden av utbildade personer inom området. Det innebär också att ansökan måste förnyas med jämna mellanrum för de befintliga utbildningar som yrkeshögskolan driver.

– Det är mycket glädjande att vi även fortsättningsvis får bedriva våra skogliga utbildningar, det visar att MYH har fortsatt förtroende för oss som utbildningsanordnare. Med ett flertal startomgångar har vi nu goda förutsättningar att utveckla våra utbildningar mot än högre kvalité för att möte branschens behov av kvalificerade medarbetare, säger Madeleine Hjälm, rektor.

Största yrkeshögskolan inom den gröna sektorn
Med ett brett utbildningsutbud inom de gröna näringarna öppnar, under 2022, åtta utbildningar för ansökan på Biologiska yrkeshögskolan; Agrotekniker, Hovslagare, Kvalificerad tilläggsutbildning för hovslagare, Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, Kvalificerad djurvårdare, Klövvårdare, Skogsföryngringsledare och Småskalig virkesförädling. Detta gör Biologiska Yrkeshögskolan i Skara till den största yrkeshögskolan inom den gröna näringen.

Kontakt
Herman Johnsson, rektor
072 – 203 22 09
herman.johnsson@vgregion.se

Madeleine Hjälm, rektor
073 – 805 53 07
madeleine.hjalm@vgregion.se

Om Biologiska Yrkeshögskolan i Skara
Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS) driver utbildning på YH-nivå inom djur, lantbruk och skog. BYS har sitt centrum i Skara men driver också utbildning på Axevalla Hästcentrum, Naturbruksskolan Svenljunga och på distans. Biologiska Yrkeshögskolan i Skara är en del av Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen som bedriver utbildning på gymnasie-, vuxen- och yh-nivå samt utvecklingsverksamhet inom naturbruk på flera platser i regionen.

Presskontakter

Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

   0730-98 37 02