- Bildningsresan har börjat. Idag har vi gjort vårt första stopp, i Kristianstad. Här har vi fokuserat på hur studieförbunden kan bidra till integrationen av nya svenskar och att bryta utanförskapet i marginaliserade stadsdelar. Vi har också breddat perspektivet till delaktighet och inkludering när det gäller människor med funktionsnedsättningar.

Fotograf/Källa: Studieförbunden

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan med anledning av Bildningsresans första stopp i Kristianstad idag. Mer information om Bildningsresan finns på studieforbunden.se/bildningsresan

- Genom vårt finmaskiga kontaktnät i civilsamhället kan studieförbunden agera snabbare och vara mer vardagsnära än andra. Det har vi sett utmärkta exempel på idag, från ABF, Sensus och Folkuniversitetet, säger David Samuelsson.

- Vi presenterar idag också en rapport om folkbildning med nya svenskar, säger David Samuelsson.

Rapporten bifogas som pdf.

På Bildningsresan i Kristianstad har tre studieförbund presenterat verksamhet:

  • Folkuniversitetets verksamhet Koncensus för personer med funktionsnedsättningar
  • Sensus uppsökande arbete Bättre liv i Sverige med lågutbildade utlandsfödda kvinnor
  • ABF:s projekt för att nå människor i marginaliserade stadsdelar genom biodling.  

Medverkande i ett samtal om hur bildning förenar Sverige:

  • Christer Nylander, ordförande Kulturutskottet (L)
  • Anna Wallentheim, ledamot Kulturutskottet (S)
  • Åse Webeklint, distriktsombudsman ABF
  • Annika Dolk, rektor Folkuniversitetet Syd
  • Kjell-Åke Waldner, Hemvistledare Sensus riksförbund.

- Vi gör Bildningsresan för att visa på vad folkbildningen bidrar med, för enskilda individer och samhället i stort. Idag har vi fått ta del av en del av det. Monica som deltar i Koncensus fångade det bra: ”Dagen får en mening”, avslutar David Samuelsson.

 

Vad är Bildningsresan?

Studieförbunden i samverkan genomför tillsammans med de tio studieförbunden en bildningsresa genom Sverige. Bildningsresan är en samtalsturné där studieförbunden möter och samtalar med politiker ur riksdagens kulturutskott. Syftet är att visa exempel på studieförbundens bredd och bidra till en fördjupad förståelse av folkbildningen och hur den bidrar till såväl enskilda människors som samhällets utveckling.

Bildningsresan pågår under sex månader och stannar på sex orter i hela landet. Det första stoppet på resan är Kristianstad den 11 oktober och det sista är Stockholm den 7 mars nästa år. Samtliga tio studieförbund deltar på någon ort. Vid varje träff visar tre studieförbund upp verksamhetsexempel. Exemplen är hämtade från de tio punkterna i Studieförbundens 2020-talsprogram som finns att läsa på länken nedan.

I en tid när folkbildningen ifrågasätts från flera håll är det mer angeläget än någonsin att visa på folkbildningens värde.

Läs mer här:

Bildningsresan | Studieförbunden (studieforbunden.se)

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.


Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50