Nu är det klart att det blir byggstart 2023 för ett av regionens viktigaste infrastrukturprojekt. Trafikverket har finansiering för bärighetsåtgärder på bron över E4 vid trafikplatsen i Timrå genom att Timrå kommun finansierar projekteringen av renoveringen och Trafikverket finansierar och genomför upprustningen. Efter att sprickor upptäckts så har den varit avstängd för tyngre trafik sedan januari 2020. Bron är en viktig pulsåder för näringslivet och många tunga transporter har istället tvingats till att köra genom centrala Timrå istället.

 

  • Idag är en dag att fira. Beslutet om att rusta upp och ersätta befintlig E4-bro är en viktig milstolpe för regionens infrastruktur och tillväxt. Genom det här beslutet möjliggörs nya investeringar och framtidssatsningar, inte minst hoppas vi detta skapar ännu bättre förutsättningar för SCA:s byggande av ett bioraffinaderi på Östrand, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

Trafikverket har undersökt möjlighet att ta över ansvaret för bron som idag ägs av kommunen och i samband med det också rusta upp bron så att den kan öppnas för tung trafik igen. Bron är ett viktigt regionalt stråk för godstransporter.

  • I samverkan med Bärighetsrådet som består av representanter från näringslivet och Trafikverket har vi beslutat att prioritera åtgärder på bron i Timrå, med planerad byggstart under 2023, säger Per-Henrik Fräjdin, åtgärdsplanerare på Trafikverket Region Mitt.

SCA Östrand är en av regionens viktiga basindustrier och verksamheten har utmanats av den stängda bron. Transporterna har fått köra omvägar.

  • SCA välkomnar att beslut nu har fattats om att E4-bron i Timrå ska upprustas. För näringslivet i regionen är det viktigt att vi har en fullt fungerande infrastruktur som bidrar till tillväxt och arbetstillfällen. Det är min förhoppning att detta blir startskottet för ytterligare satsningar på infrastrukturen i regionen, säger Lars Nolander, Avdelningschef Logistik SCA Skog.

Handelskammaren har aktivt drivit frågan om en ny bro i Timrå och har en viktig samordnade roll.

  • Att vägnätet för tyngre fordon BK4, fortsätter att byggas ut är viktigt för skogsindustrin i vår region. Målet är att få effektivare transporter från skogen till industrin. Vi är väldigt glada för att vi idag har kommit till beslut i dialog med Trafikverket. Det innebär en betydande tidigareläggning av projektet och en bra lösning utifrån företagens behov och prioriteringar, säger Anders Eriksson, ansvarig för infrastrukturfrågor på Handelskammaren Mittsverige.

Infrastruktur och bärighetsfrågor är viktiga för industrin och hela vår regions tillväxt.

  • En eventuell fortsatt utveckling av Östrand som industriplats innebär ökade transportbehov och därmed högre krav på infrastrukturen. Till exempel måste vi säkra bärighetsklass BK4 i vägnätet, fortsätter Lars Nolander, Avdelningschef Logistik SCA Skog.

För att Trafikverket ska kunna finansiera åtgärder på bron krävs att den är statlig, vilket den inte är idag.

  • Timrå kommun och Trafikverket kommer därför att gå vidare och förbereda ett väghållarbyte av ett antal vägar med varandra, därefter kan upprustningen av bron påbörjas, säger Per-Henrik Fräjdin, åtgärdsplanerare på Trafikverket Region Mitt.
  • Vägen framåt nu handlar om att se över de juridiska bitarna för att få allt på plats och genomföra väghållarbytet, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

 

Kontakt

Trafikverket
Per-Henrik Fräjdin, Trafikverket
010 – 123 61 90

Timrå Kommun
Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun
073-270 95 39

SCA
Lars Nolander, Avdelningschef Logistik SCA Skog
070-601 64 00

Handelskammaren Mittsverige
Anders Eriksson, ansvarig för infrastrukturfrågor på Handelskammaren Mittsverige
070 – 655 50 25