"Berit Arheimer har en mycket hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Hon har ett brett internationellt nätverk och gedigen erfarenhet av strategisk forskningsledning. I rollen som professor kommer hon ha möjlighet att utveckla SMHIs hydrologiska forskning ytterligare", säger Håkan Wirtén, SMHIs generaldirektör. Berit Arheimer tillträder 1 december 2021.

Berit Arheimer Fotograf/Källa: SMHI

Anställningen som professor på SMHI omfattar forskning och handledning av forskning. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön på SMHI. 

Vetenskaplig huvudinriktning för professuren i hydrologi kommer att vara utveckling av kunskap och verktyg för vattenförvaltning samt hydrologiska processer och modellering. 

– Berit Arheimer har under sina år på SMHI gjort betydelsefulla insatser för att utveckla såväl nationell som internationell hydrologi. Som SMHIs professor i hydrologi kommer hon att kunna fokusera än mer på att stärka och utveckla vår roll som en relevant forskningsaktör på en hög, internationell nivå, säger Helén Andersson, chef för SMHIs forskningsavdelning. 

Berit Arheimer har också ett stort intresse för vetenskapskommunikation och spridning av forskningsresultat så att de kan komma samhället till nytta, inte minst inom internationella, kapacitetshöjande sammanhang. 

Tillträder 1 december 2021

SMHIs instruktion ändrades inför 2017 och ger nu myndigheten möjlighet att anställa en professor inom varje ämnesområde meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. 

Beslut om tillsättning av professuren i hydrologi har tagits av generaldirektören, efter föredragning av Helén Andersson, chef för Forskningsavdelningen. Berit Arheimer tillträder som professor den 1 december 2021. Sedan tidigare är professuren i klimatologi tillsatt och innehas av Erik Kjellström. 

SMHI är en expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Hela myndighetens verksamhet bygger på vetenskaplig grund. SMHIs forskningsavdelning har drygt 120 medarbetare som arbetar med tillämpad forskning, metod och modellutveckling och därigenom bidrar till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle.

Mer om SMHIs forskning inom hydrologi på smhi.se

 

Presskontakt

För frågor om intervjuer, vänligen kontakta:

Jessica Forsgard, kommunikatör, SMHIs forskningsavdelning, tel. 011-495 8469, e-post: jessica.forsgard@smhi.se


SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.

Vi samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar, analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt, året om.

Därför vågar vi lova dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt till framtidens infrastruktur. Våra underlag hjälper samhället att nå de nationella miljökvalitetsmålen och hantera morgondagens globala utmaningar.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.


Bifogade filer

 Berit Arheimer

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746