Den 31 augusti samlades 250 unga utomjordingsexperter på Gamlestads Torg under Galaktiskt expertmöte – ett event arrangerat av Stiftelsen Berättarministeriet i samarbete med Rymdstyrelsen. Eventet var en del av ett längre skolprogram där låg- och mellanstadieelever från Östra Göteborg och Angered skriver en guidebok för nyanlända utomjordingar på uppdrag av arrangörerna.

Berättarministeriets pedagogik bygger på storytelling. Den 31 augusti arrangerades ett Galaktiskt expertmöte för elever som genomgår skolprogrammet Jordens viktigaste författaruppdrag Fotograf/Källa: Karl Gabor

Berättarministeriet driver utbildningscenter i områden med hög arbetslöshet och stöttar lärare genom kostnadsfria pedagogiska program med fokus på det skrivna ordet. Galaktiskt expertmöte är en del av Berättarministeriets pedagogiska program Jordens viktigaste författaruppdrag som riktar sig till elever i ÅK 2–5 i Östra Göteborg och Angered. Programmet görs i samarbete med Rymdstyrelsen och Bonnierförlagen och mynnar ut i en bok som ges ut under våren 2019. Syftet är att stärka barnens förmågor enligt målen i läroplanen och på ett kreativt och lustfyllt sätt öka intresset för det skrivna ordet.

Under vårterminen har eleverna som deltar i programmet genom brevväxling med Berättarministeriet fått i uppdrag att skriva en bok. Därefter har de arbetat med frågor kring vad det innebär att vara människa i klassrummet. Efter sommarlovet anlände ett mystiskt paket från Rymdstyrelsen i klassrummet med en kallelse till Galaktiskt expertmöte. Eventet ägde rum under två timmar där eleverna bland annat fick göra olika interaktiva övningar som syftade till att inspirera dem i sitt skrivande. Att tillsammans med samarbetspartner anordna event och bygga upp berättelser kring inlärning är en del av ett större pedagogiskt grepp som Berättarministeriet använder sig av.

”Kärnan i Berättarministeriets pedagogiska metod är storytelling. Genom att ge eleverna ett problem att lösa och med hjälp av artefakter låta dem bli medskapare av en större berättelse stimulerar vi deras inre motivation. På så sätt förankras lärandeprocessen i den inneboende kreativitet och nyfikenhet som varje barn bär på”, säger Reza Saleh som är strategisk ledare för program och utbildning på Berättarministeriet.

Li Kristjansdottir är lärare på i klass 4 på Martinaskolan i Östra Göteborg. Hennes klass har jobbat med programmaterialet i klassrummet.

”Barnen har tyckt att det varit väldigt roligt att jobba med frågorna till boken. Som lärare är jag framför allt glad över att frågorna om utomjordingar har skapat samtal kring samhället i stort. Barnen har funderat kring frågor som hur vi gör när det kommer människor hit från andra länder och hur vi kan mötas som människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Frågorna har stimulerat den typen av samhällskunskapsfrämjande diskussioner i klassrummet, vilket är tacksamt”, säger hon.

Reza Saleh understryker vikten av att stötta lärare.

”Vi har en betydande erfarenhetsbas och en nära relation till lärarna i våra upptagningsområden. För att vara ett relevant stöd för pedagoger krävs långsiktiga insatser, en närvaro på plats och förståelse för lärarnas specifika förutsättningar. Det är en relation som helt bygger på förtroende och respekt för läraren och skolans uppdrag. Vi är måna om att förvalta och värna om den relationen. Vårt gemensamma prio är barnen som just nu hamnar i kläm. Framåt efterfrågas ett än mer verksamhetsnära stöd från såväl lärare som skolledare i såväl digitalisering, naturvetenskap och lösningsfokuserad inlärning”, säger hon.

Totalt 17 klasser runtom i Göteborg medverkar i skolprogrammet som löper vidare under höstterminen. Elevernas texter kommer att publiceras i april 2019, vilket också blir finalen på skolprogrammet.

Mer bilder från eventet finns här.


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 

Presskontakter

Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

   073- 682 31 14