Den 27 december pågår tunga arbeten i Botaniska trädgården som en del i arbetet med att bygga nya växthus och besökscentrum. Under dagen kommer delar av parken stängas av på grund av en tung transport.

Den 27 december flyttas Stallet i Botaniska trädgården från sin nuvarande plats till de nya kulturträdgårdar som håller på att anläggas bakom Stora Änggården, en bit upp längs Fanny Grens väg. Under flytten kommer tillgängligheten till och inom trädgården påverkas. Besökare hänvisas till de vägar upp i trädgården som går ovanför Spegeldammen. Dessa vägar är grusade med en lutning på drygt 15 procent. De kan därför vara svåra att använda för den som är rullstolsburen.

Flytten är en del i det större projekt som pågår i Botaniska trädgården med nya växthus och besökscentrum som ska stå klart 2026. Förberedelserna inför flyttprojektet har pågått under hösten. Flyttdagen är bestämd av entreprenören och godkänd av byggprojektets styrgrupp som består av representanter från Västfastigheter och Botaniska trädgården. Av säkerhetsskäl är flytten inte publik.

Stallet uppfördes 1923 och är en de byggnader som finns kvar från när parken anlades. Stallets exteriör är välbevarad och den nya placeringen kommer att förstärka sambandet mellan Stolpboden och Stora Änggården samt vara en naturlig del i trädgården.

 

Mer information om flytten av Stallet finns på Vastfastigheter.se 

Flytten dokumenteras av Västfastigheter. Bildmaterial kommer finnas för fri användning efter genomförd flytt.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av  regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.

Presskontakter

Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

   0707 - 250244