Du är vald! ger dig de baskunskaper du behöver i uppdraget som förtroendevald och är en bra start på ditt nya uppdrag i Svenska kyrkan, men boken passar även dig som varit med flera mandatperioder och vill förnya dig.

Omslag Du är vald! Fotograf/Källa: Omslagsfoto Magnus Aronson. Formgivning Anna Björnström

Boken tar ett samlat grepp kring det mesta som du behöver ha kännedom om som förtroendevald i Svenska kyrkan och hjälper dig att förstå kyrkans organisation och hur kyrkan styrs.

Du är vald! kan läsas antingen från pärm till pärm eller varje avsnitt för sig. Den lämpar sig också som gemensam kompetensutveckling för församlingsråd, kyrkoråd eller kyrkofullmäktige.

 

Bokens avsnitt:

  • Att vara vald
  • Att sitta på möten
  • Att möta utmaningar
  • Att styra och leda i Svenska kyrkan
  • Att leva i en värdebaserad organisation
  • Att hantera konflikter
  • Att arbeta med ekonomi
  • Att ha kännedom om juridiken

 

Författarna Lars Björksell, Ing-Marie Rundwall och Erik Sjöberg-Sund har alla lång erfarenhet av ledaruppdrag, coachning av chefer och förtroendevalda samt styrnings- och ledningsfrågor.

 

Produktinformation

Titel: Du är vald! En liten bok för förtroendevalda i Svenska kyrkan

Förlag: Verbum AB

Författare: Lars Björksell, Ing-Marie Rundwall, Erik Sjöberg-Sund

Omslagsfoto och foto baksida: Magnus Aronson

Formgivning, sättning och foto inlaga: Anna Björnström

ISBN: 978-91-526-3892-7

Pris från: 129 kr/st

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28