Onsdag den 25 maj kl 10 invigs ”Barnens utställning – med fokus på 100 språkligheter” på Västernorrlands museum.

Drygt 300 barn från förskolorna Ankaret, Bondsjö, Hälledal, Änget, Murberget och Älandsbro har varit medproducenter till utställningen. De visar upp valda delar av årets projektarbete i en mångfald av uttryckssätt.

Projekten har arbetat med teman om hur barn utforskar, upplever och skapar relationer till platser, saker och ting i sin omgivning. Teman som att leva och uppleva demokrati, få utrymme att uttrycka sina tankar och erfarenheter.

Den pedagogiska verksamheten vid Västernorrlands museum strävar efter att utgå från barns perspektiv och röster, och att barn ska uppleva sig som medskapare till det kulturarv som museet kan förmedla. Det fina samarbetet med förskolorna i Härnösand är ett viktigt led i att utveckla det pedagogiska arbetet.

Utställningen visas onsdag 25 maj – torsdag 19 juni.

Plats Galleriet på Västernorrlands museum

Pressvisning sker i samband med invigningen kl. 10 den 25 maj.


Kontakt

Sofia Eriksson Bergström pedagogisk utvecklare vid Västernorrlands museum. Tfn: 0730945592 sofia.eriksson-bergstron@vnmuseum.se

 

 

 

 

 

Om oss

Västernorrlands museum bevarar, utvecklar och tillgängliggör länets kulturarv och är ett viktigt besöksmål i länet. Verksamheten är omfattande och den publika delen innefattar utställningar, program och pedagogisk verksamhet. Museet äger också stora föremålssamlingar och arkiv och bedriver ett aktivt digitaliseringsarbete. Arkeologi, konservering och bebyggelseantikvarisk verksamhet är viktiga delar i vårt utåtriktade kulturarvsarbete.

Relaterade bilder