Allt fler nya ansökningar om personlig assistans avslås och förändringen är mest dramatisk när det gäller barn. Det visar siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat. Nu måste det bli stopp för utsvältningen av den viktiga assistansreformen, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

När assistansreformen var ny för drygt 20 år sedan beviljades nästan 80 procent av alla förstagångsansökningar. Idag är den siffran bara strax över 31 procent. Det betyder att nästan 69 procent av de som för första gången ansöker om personlig assistans får avslag. Många av dessa är barn.

Tittar man på de senaste tio åren har beviljandegraden minskat kraftigt för alla som för första gången ansöker om personlig assistans. För tio år sedan fick ungefär två tredjedelar sin ansökan beviljad. Idag är det omvända förhållanden, drygt två tredjedelar får avslag. Och bland barn och tonåringar ser det ännu värre ut: för tio år sedan fick ungefär 70 procent av alla ansökningar om personlig assistans ja i åldersgruppen 0 – 19 år. För de yngsta, 0 – 9 år, är beviljandegraden nere på strax över 30 procent och för de lite äldre, 10 – 19, är den ännu lägre, ungefär 26 procent.

Det visar Försäkringskassans siffror, som RBU har bearbetat.

 - Att leva med ett barn med allvarliga funktionsnedsättningar ställer mycket stora krav på föräldrarna. Förutom oro för barnet tvingas man också hålla i en lång rad kontakter, driva på för att barnet ska få rätt hjälp och dessutom ofta vara den som utför till exempel sjukgymnastik och annat. Till detta kommer att inte få sova på nätterna. År efter år. När man kommer dithän att man ansöker om personlig assistans för sitt barn är krafterna många gånger helt uttömda. Att behöva konstatera att beviljandegraden är så låg som ungefär 30 procent för de allra yngsta känns brutalt, säger Maria Persdotter, RBU.

 - Sverige har en stolt historia när det gäller att värna barns rättigheter. Nu har regeringen beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag. Men man har glömt en stor grupp: barnen med omfattande funktionsnedsättningar. I RBU har vi länge med oro sett fram emot den utredning av LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, som regeringen har aviserat. Samtidigt vill vi gärna se utredningen som en möjlighet att ta ett omtag och restaurera denna idag misshandlade lagstiftning. Och vi undrar fortfarande varför direktiven till utredningen inte kommer, avslutar Maria Persdotter.

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, e-post maria.persdotter@rbu.se , telefon 0722-50 88 31

Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31