Barnakuten på SÄS har stundtals haft hög belastning av barn med lätta förkylningssymtom där medföljande föräldrar har testat positivt för covid-19. - Man ska inte belasta vården i onödan. Besök på akuten ska göras om barnet är akut sjuk och behöver vård akut, säger Elisabeth Brandberg, överläkare i barn- och ungdomsmedicin.

Under en kväll nyligen hade samtliga sökande på barnakuten en medföljande förälder som var covidpositiv. De sökande hade ett gott allmäntillstånd och de enda symtomen hos barnen var feber, hosta eller övriga förkylningssymtom.
Den bästa behandlingen vid lätta förkylningssymtom är att sköta om sitt barn i hemmet.
Vila, dricka lite extra vid hosta och koksaltlösning eller nässprej mot nästäppa är klassiska råd för att lindra besvären vid förkylning. Smärtlindrande behandling med läkemedel som Ipren eller Alvedon kan ibland behövas.

Det är en onödigt ansträngning för ett barn med feber och hosta att tvingas tillbringa tid på barnakutens väntrum.

Men om jag tror att mitt barn har drabbats av covid-19?

- Är symtomen lindriga behövs inte sjukhusvård. Har föräldrar konstaterad covid-19 har de med största sannolikhet smittat sina barn. Det bästa förhållningssättet då är att vila hemma, precis som vid en förkylning, säger Elisabeth Brandberg, överläkare i barn- och ungdomsmedicin.


För ytterligare information:

Elisabeth Brandberg, överläkare i barn- och ungdomsmedicin, 033 616 34 50

 


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är ett av tre stora länssjukhus i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset erbjuder akutsjukvård och specialistsjukvård med specialiserad kompetens inom både öppen- och slutenvård. SÄS är också ett forsknings- utbildnings- och innovationssjukhus som ständigt arbetar med utveckling. Upptagningsområdet är Sjuhärad med 300 000 invånare. SÄS har 3700 anställda som gör skillnad för invånarna.  

Presskontakter

Presstjänst Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 24 44