Den här veckan börjar barnhälsovården och socialtjänsten tillsammans att erbjuda sex hembesök till familjer som har fått sitt första barn. Först ut är alla barn vid Närhälsan Opaltorget BVC i Västra Göteborg. Satsningen sker i prioriterade områden i Göteborg och baseras på hembesöksprogrammet som har gett goda resultat i Rinkeby.

– Vi svarar på föräldrarnas frågor om barnets hälsa och utveckling, och berättar vilket stöd de kan få i föräldraskapet. Syftet med de utökade hembesöken är att stärka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga. Vi vill också kunna öka familjens delaktighet i samhället och tidigt erbjuda extra stöd till de familjer som behöver det, säger Anja Boccara, barnhälsovårdssjuksköterska vid Närhälsan Opaltorget BVC.

Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen satsar gemensamt på barn och familjer. Besöken riktar sig till alla förstagångsföräldrar och de som får barn för första gången i Sverige.

– Vi vet att barn som växer upp i de här utvalda områdena har en större risk för att få sämre livsvillkor, hälsa och trygghet. För att minska skillnader i barns livsvillkor och hälsa behöver vi nå ut till familjer i större behov av stöd med en högre dos av insatser. Här bidrar både en barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare, från Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, med att i lugn och ro samtala med föräldrarna. I samtalen fokuserar vi på stöd, uppmuntran och verktyg för rollen som förälder, säger Kerstin Gunnarsson, föräldrastödjare i Västra Göteborg.

Nio barnavårdscentraler och socialtjänst i fyra stadsdelar

Barnavårdscentralerna som börjar med utökade hembesök ligger i stadsdelarna Västra Göteborg, Västra Hisingen, Angered och Östra Göteborg. I de fyra stadsdelarna finns områden som identifierats som resurssvaga utifrån livsvillkor och hälsa utifrån att Göteborg ska vara en jämlik och sammanhållen stad. Polisen har definierat samma områden som särskilt utsatta.

Aktuella barnavårdscentraler och socialtjänst

Förebyggande socialtjänst i varje stadsdel samarbetar med följande barnavårdscentraler.

Start november 2018

Följande BVC ingår i stadsdelen Västra Göteborg:

  • Närhälsan Opaltorget BVC

Start 2019

Följande BVC ingår i stadsdelen Angered:

  • Närhälsan Hjällbo BVC 

  • Närhälsan Lövgärdet BVC

  • Gårdsten BVC 

  • Närhälsan Angered BVC 

  • Närhälsan Biskopsgården BVC
  • Nötkärnan Friskväderstorget BVC

Planering pågår också inför start i stadsdelen Östra Göteborg.


Hembesök för att stärka hela familjen – modell från Rinkeby

En ny aspekt av de utökade hembesöken är att barnhälsovårdens personal tillsammans med socialtjänstens förebyggande personal samarbetar i hembesöket. Arbetssättet i Göteborg baseras på hembesöksprogrammet som finns i Rinkeby och som har gett goda resultat för barns hälsa. Bland annat har vaccinationerna av barn för påssjuka, mässling och röda hund ökat. Resultaten visar också ökad trygghet i den egna nya föräldrarollen, ökad kunskap om det svenska samhället och ökad kunskap om vilket stöd som finns för föräldraskapet.

Besöken riktar sig till alla förstagångsföräldrar och de som får barn för första gången i Sverige. En barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad genomför sex hembesök hos nyblivna föräldrar. De svarar på deras frågor om barnets utveckling och vad de kan få för stöd i föräldraskapet. Satsningen är en del av stadens arbete för att ge alla barn en god start i livet och skapa ett mer jämlikt Göteborg.

Läs mer om de utökade hembesöken på:

narhalsan.se/hembesok

goteborg.se/jamlikt

Presskontakt
Simon Olsson, kommunikatör
Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen
Telefon: 0722-19 11 82
E-post: simon.t.olsson@vgregion.se

Närhälsan är störst i Sverige på primärvård. Med hundratals mottagningar och 6 000 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnmorskemottagningar, gynekologiska- och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar m. m. Närhälsan driver verksamhet inom både beställd vård och vårdval, och i all verksamhet vill vi erbjuda god service och vård med hög kvalitet. Inom organisationen finns även forskning och utveckling, FoU. Västra Götaland är en region med 1,6 miljoner invånare och 130 olika nationaliteter.


Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549