Barbro Sundström

Nu är det klart att Barbro Sundström blir chef för sektor samhällsbyggnad i Ale kommun. Barbro kommer tillträda sin nya tjänst den 1 mars. Barbro Sundström har de senaste fem åren arbetat som förvaltningschef samhällsbyggnad i Alingsås kommun.

  • Ser verkligen fram emot att få vara med och forma Ales framtid tillsammans. Ales unika förutsättningar, infrastrukturen på plats, en tillväxt på tre procent och oslagbart läge. Det gäller att ta vara på byggviljan hos exploatörerna och tillsammans skapa framtidens bästa platser att bo på och verka i, säger Barbro Sundström, tillträdande chef för sektor samhällsbyggnad.
  • Barbro Sundström har arbetat med samhällsbyggnadsfrågor i hela sitt yrkesliv både i Göteborg och nu senast som Samhällsbyggnadschefi Alingsås. Hon kan verksamheten i alla dess delar och kommer snabbt att kunna ta ledningen för sektorn där arbets- och utvecklingstakten är hög. Från sitt nuvarande uppdrag har Barbro med sig flera värdefulla erfarenheter och modeller som vi kommer att få nytta av i Ale. Vi är glada att vi lyckats rekrytera Barbro till Ale och välkomnar henne som en del av kommunledningen, säger Björn Järbur, kommunchef.

Sektor samhällsbyggnad är indelad i tre verksamhetsområden:

  • Teknik: ansvarar för vatten och avlopp, renhållning, gata, trafik, park samt mark- och skogsförvaltning
  • Miljö: ansvarar för miljö och hälsa, naturvård och miljöövervakning
  • Plan- och bygg: ansvar för detaljplaner och planprogram, bygglov, kart- och mätverksamhet samt GIS.

Presskontakter

Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44