Idag slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att egenvård kan grunda rätt till personlig assistans. Utfallet var väntat och bekräftar att Försäkringskassan sedan två år tillbaka har gjort en felaktig tolkning av rättsläget. Under den tiden har antalet assistansberättigade sjunkit med fler än 1400 personer.

Fotograf/Källa: Leif R Jansson

- Försäkringskassan har uppenbarligen brutit mot lagen i flera år och under tiden har barn med funktionsnedsättning och deras familjer fått betala ett mycket högt pris, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

RBU har hela tiden hävdat den tolkning som Högsta förvaltningsdomstolen gör i dagens dom. Den tidigare domen som Försäkringskassan har tolkat på ett felaktigt sätt kom redan 2012. Men det var först efter att regeringen i ett regleringsbrev inför 2016 gav Försäkringskassan order om att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen som myndigheten gjorde en ny, hårdare, tolkning av domen. En tolkning som idag alltså av Högsta förvaltningsdomstolen har bekräftats vara felaktig. Nu kräver RBU att Försäkringskassan omgående säkerställer att alla som har förlorat sin personliga assistans på felaktiga grunder får den tillbaka.

- Det är ingenting annat än en stor skandal att detta har fått fortsätta under flera år. Ansvaret för detta vilar på Försäkringskassans ledning men ytterst regeringen, säger Maria Persdotter.

Försäkringskassan har sedan 2016 hävdat att egenvård, exempelvis sondmatning, inte kan vara ett grundläggande behov som ger rätt till assistansersättning. Dagens dom innebär att det är det grundläggande behovet av hjälp med exempelvis måltider som är avgörande för rätten till personlig assistans och inte hur man får in maten i kroppen.

Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31