Det var både glädje och allvar när drygt 50 personer företagare, forskare och personer från myndigheter och intresseorganisationer i Västra Götaland deltog på skogskonferens på Naturbruksskolan Svenljunga. I fokus stod samarbeten för att skapa jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi med bas i skogen.

Ulf Eriksson, ordf i naturbruksstyrelsen, Peter Nyman, rektor Naturbruksskolan Svenljunga och Robin Kalmendal, regionutvecklare VGR Fotograf/Källa: Maria Kvarnmarker

Konferensen är den första i sitt slag och startskottet för arbetet med Skogsprogrammet Västra Götaland. Tio tongivande aktörer har ställt sig bakom programmets avsiktsförklaring som betonar värdet av samverkan för att ta vara på möjligheterna som följer av att Västra Götaland är ett skogslän. En av dessa aktörer är Västra Götalandsregionen, som dels ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet, dels anordnar både gymnasie- och vuxenutbildningar inom skog på Naturbruksskolan Svenljunga:

- Det finns flera avgörande framtidsfrågor som vi måste ta tag i tillsammans, inte minst hur vi ska få fler tjejer att söka sig till skogsbranschen och utvecklas här, säger Peter Nyman, rektor på skolan.

Under dagen diskuterades konkreta initiativ för att ta vara på möjligheterna i Västra Götaland och lyckas balansera skogens olika värden på samhällsnivå. Konferensdeltagarna kommer den närmsta tiden ta vidare idéer om att hjälpa innovativa startup-bolag, utbilda fler beslutsfattare, och stötta skogliga småföretagare med hållbara affärsidéer. En viktig del i det fortsatta arbetet är att ta fram ny kunskap där den saknas och föra dialog kring frågor där meningarna går isär.

Ulf Eriksson (C) ordförande i naturbruksstyrelsen, sammanfattar:

- En sådan här konferens visar hur oerhört viktig skogen är för ekonomin, både idag och i en fossilfri framtid, men också ur andra miljömässiga och sociala perspektiv. Vi måste hjälpas åt att identifiera en hållbar väg framåt, och då är skogsprogrammet en bra arena att samlas kring.

Skogsprogrammet Västra Götaland finns att ladda ned på www.vgregion.se/skogsprogram.

Följande organisationer har ställt sig bakom avsiktsförklaringen i programmet: Västra Götalandsregionen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap), Skogsstyrelsen och kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg, Boråsregionen Sjuhärad och Göteborgsregionen.

För kontakt/information:

Robin Kalmendal, regionutvecklare Västra Götalandsregionen

Telefon: 076-136 54 03

E-post: robin.kalmendal@vgregion.se

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99