Kristina Jonäng (C), regionråd i Västra Götaland, beklagar Trafikverkets besked att den beslutade nya järnvägen mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats nu försenas.

Kristina Jonäng (C) regionråd i Västra Götalandsregionen Fotograf/Källa: VGR

- En järnvägssatsning från Göteborg till Borås möjliggör uppemot 20 miljoner kollektivtrafikresenärer per år på sträckan om förstärkningsalternativet också görs, vilket drastiskt skulle minska köerna till och från Göteborg. Det är fortsatt angeläget att hålla högt tempo i arbetet med järnvägsplaner och detaljplaner för hela stråket så att en efterlängtad järnvägssatsning mellan Borås och Göteborg kan bli klar så fort som möjligt. Att satsningen inkluderar järnväg till Landvetter flygplats gör satsningen ännu mer angelägen, utifrån behovet av resande till och från utlandet. Järnvägen mellan Borås och Göteborg har en stor regional nytta och är dessutom avgörande för vår internationella konkurrenskraft, säger regionrådet Kristina Jonäng (C) i en kommentar till gårdagens besked att sträckan försenas med flera år. 

Trafikverket kommer nu att fortsätta nästa steg med järnvägsplaner och utreda exakt var järnvägen ska gå i de kommuner där samsyn finns och pausa arbetet i Härryda kommun.

Till sommaren 2022 är lokaliseringsutredningen klar och skickas in till regeringen. Tidplan har utgått från inriktningen Trafikverket har tillsammans med Västra Götalandsregionen om en byggstart 2025-2027, vilket förutsätter att arbete med järnvägsplaner sker parallellt med regeringens tillåtlighetsprövning. Projektet Göteborg-Borås påbörjar därför nästa steg i de delar som ligger utanför Härryda kommun.

Länk till Trafikverkets nyhet

 

Kontakt:

Kristina Jonäng (C), regionråd Västra Götalandsregionen
Tel: 070-867 16 21
E-post:  kristina.jonang@vgregion.se

 

 

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99