Ärkebiskopens fastebok har etablerats som en tradition till eftertanke och andlig fördjupning i samband med fastan och Stilla veckan. I 2022 års utgåva Att bevara vår mänsklighet medverkar sexton skribenter som fördjupar sig i åtta olika ämnen.

Omslag Att bevara vår mänsklighet Fotograf/Källa: Omslag och grafisk form Tomas Einarsson

Traditionen att varje år inför fastan ge ut en bok för andlig fördjupning, vare sig den läses ensam eller i grupp, startades av Anders Wejryd och har tagits vid av Antje Jackelén. Ärkebiskopen brukar välja ut en författare och skriva bokens förord. Årets utgåva har sexton författare.

Den genomgående frågan i årets fastebok är hur vi kan bevara vår medmänsklighet och skydda varje människas värdighet, när så många påverkas av migration och flykt. Författarna skriver i solidaritet med människor på flykt och i nystart, med målet att vi ska lyssna med skärpt sinne, efter vår nästa och efter Guds röst i oss.

Huvudtexterna är skrivna av personer från Svenska kyrkans tradition, och de andra texterna av judar, muslimer och kristna från andra traditioner.

 

”Att vi den här gången har gett oss utanför det förtroget svenskkyrkliga har flera anledningar. Fastan har en allmänmänsklig sida. Fasteperioder förekommer i många trostraditioner. Att fasta påminner oss om vårt ständiga och ofrånkomliga beroende av Gud, skapelsen och medmänniskor. Genom att öva oss i att avstå och att ge rum och tid för andlig fördjupning ökar vår medvetenhet om det väsentliga i livet.”

Antje Jackelén ur förordet        

 

Medverkande författare: Augustin Erba, Berth Löndahl, Cecilia Hjorth Attefall, Fazeela Selberg Zaib, Fr Misha Jaksic, Imam Senaid Kobilica, Karin Brygger, Karin Tillberg, Márta Bolba, Maya Skagegård, Per Kristiansson, Rabbi Ute Steyer, Sivin Kit, Syster Karin, Teresa Callewaert, Wera von Essen.

 

 

Produktinformation

Titel: Ärkebiskopens fastebok 2022: Att bevara vår mänsklighet

Förlag: Verbum AB

Redaktör: Lina Mattebo

Omslag och grafisk form: Tomas Einarsson  

ISBN: 978-91-526-3896-5

Utgivning: 17 januari 2022

Pris från: 149 kr/st

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28