Varje år delar miljöorganisationen Jordens Vänner ut Sveriges minst attraktiva miljöpris: Svenska Greenwashpriset. Med hjälp av utmärkelsen uppmärksammas vikten av att dagens samhällsaktörer tar ansvar för att ställa om på riktigt, istället för att bara låtsas som om de gör det. Priset är också en påminnelse om miljörörelsens viktiga roll när det kommer till att granska och genomskåda försök till att vilseleda allmänheten. Nu kan vi äntligen avslöja årets nominerade som allmänheten kan rösta på!

I vanlig ordning är det allmänheten som både nominerar och röstar fram årets främsta grönmålare. I år har följande kandidater gått till final: gruvbolaget Beowulf Mining som vill öppna en ny gruva i Gállok/Kallak, den omfattande och påkostade PR-kampanjen Svenska Skogen och slutligen den svenska staten. Omröstningen sker på Jordens Vänners hemsida och pågår fram till och med prisutdelningen i höst.

– Många aktörer anser sig bidra till omställningen av samhället och idag ser vi att grönmålningen ökar snarare än minskar. Det vilseleder allmänheten och ger ett sken av att samhället är på väg mot rätt håll. Varje aktör, såväl företag som Beowulf Mining och Svenska Skogen som svenska staten behöver ta sitt ansvar och se till att omställningsprocesser inte sker på bekostnad av urfolksrättigheter, miljö, ekologi och klimat, säger Nastaran Zargari, ordförande på Jordens Vänner. 

Begreppet greenwashing, eller grönmålning på svenska, beskriver kommunikation som framställer något som mer miljövänligt än vad det faktiskt är. Det kan till exempel handla om en produkt, en verksamhet eller ett varumärke. Det kan även gälla kommunikation med syftet att flytta fokus från något i den egna verksamheten som skadar klimat och miljö. 

Vilken aktör kommer kamma hem det här antipriset i år? Läs mer om kandidaterna nedan.

Beowulf Mining hävdar att deras gruvplaner i Gállok/Kallak är en nödvändig del av den “gröna” omställningen och att de är räddare av klimatet. Men det är inget annat än greenwashing. Exploateringsplanen kränker samernas mänskliga rättigheter samtidigt som den skulle innebära förlust av oersättlig gammelskog. Gruvan skulle också orsaka mycket stora koldioxidutsläpp och avfall. Det går såklart inte att rädda naturen genom att förstöra den Beowulf Mining kommer dessutom att tillverka järnmalmspulver, vilket inte är relevant för den “fossilfria” delen av leveranskedjan, eftersom de kommer att behöva järnmalmspellets i sina processer. 

Kampanjen Svenska Skogen har genom påkostade och missvisande PR-kampanjer under många år försökt lura allmänheten att den svenska kalhyggesmetoden inte skadar den biologiska mångfalden i skogen och att skogen bör huggas ner – för klimatets skull. Men i verkligheten innebär den svenska skogsmodellen enorma växthusgasutsläpp, daglig förlust av oersättliga gammelskogar och en ständigt växande yta av klimat- och miljöskadliga trädplantage. Sverige har därför mindre naturskog kvar än någonsin, rekordmånga monokulturer av planterade träd och en ständigt minskande mängd artrika naturskogar kvar. Detta leder till fler rödlistade arter och ökade klimatutsläpp. Svenska Skogen är en greenwashingkampanj i mångmiljonklassen som är utformad endast för att grönmåla Sveriges enskilt största utsläppare av växthusgaser. 

Svenska staten har under lång tid, genom olika regeringar och med ett samlat stöd av riksdagen, ägnat sig åt en politik i strid med ekologi, miljö och klimat. Systematiskt bedrivs politik som går emot en rättvis och hållbar utveckling då dagens “klimatpolitik” leder till ökade utsläpp. Representanter för svenska staten hävdar vid varje givet tillfälle att Sverige ligger i framkant när det kommer till hållbarhet. Detta är grönmålning – de sätter på tok för oambitiösa klimatmål och driver kontinuerligt politik som leder till att inte ens de otillräckliga miljö- och klimatmålen kan nås. Sveriges utsläpp ökar, och bilden av Sverige som klimatledande och väktare av mänskliga rättigheter börjar krackelera. 

Mer information om omröstningen och prisutdelningen kommer på jordensvanner.se

Rösta här.

Presskontakt: Charlotte Lundqvist, projektsamordnare på Jordens Vänner, charlotte.lundqvist@jordensvanner.se, telefonnummer 031-12 18 08