– Det är sällan man vara så stolt över den svenska arbetsmarknadsmodellen som under år 2020. Det sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett panelsamtal när Medlingsinstitutet presenterade sin årsrapport för år 2020 i en webbkonferens.

År 2020 blev ett speciellt år på arbetsmarknaden helt utan utlösta stridsåtgärder trots omfattande förhandlingar. Fack och arbetsgivare gjorde inte bara upp om kollektivavtal om löner och andra villkor som omfattar tre miljoner anställda. Man  tecknade också avtal om pensioner, om  korttidsarbete och om trygghet och omställning.

– Det är i kriser systemet prövas. En lärdom är att man hela tiden måste förhandla och arbeta uthålligt och långsiktigt, sade Unionens och PTK:s förhandlingschef Martin Westfält.

Och även om inte alla LO-förbund anslutit sig till avtalet om utveckling och omställning menade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson att det är ett styrkebesked för den svenska modellen att ett sådant avtal kom på plats även om inte alla LO-förbund kunde acceptera innehållet.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl hade helst sett att alla LO-förbund hade omfattats av avtalet.

– Företagen ser ju nu att alla tjänstemän och vissa arbetare kommer att ha de nya bra villkoren, andra kommer inte att ha det. Den skillnaden gynnar inga företag.

Men han är ändå positiv till parternas insatser under 2020, även om han menar att det finns ”en gigantisk skuld till alla som inte kommer in på arbetsmarknaden” och en långtidsarbetslöshet som växer.

– Det är tack vare parternas agerande som vi klarat oss igenom den här tiden så bra som vi har gjort, sade Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Och Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo är inne på samma linje.

– Den svenska arbetsmarknadsmodellen med starka och ansvarstagande parter visade sig än en gång vara robust.

Under år 2020 råkade världens ekonomier ut för det största fallet i tillväxten sedan andra världskriget med en minskning av världens BNP med 4 procent. En analys visar att Sveriges ekonomi klarat sig jämförelsevis bra, även om skillnaden är stor mellan olika branscher.

På grund av alla stödåtgärder som satts i olika länder är det svårt att jämföra det svenska kostnadsläget med omvärldens. Det finns emellertid få tecken på att Sveriges övergripande konkurrenssituation skulle ha försämrats under år 2020. Trots en stärkt krona har Sverige snarast tagit exportmarknadsandelar.

I Medlingsinstitutets rapport görs bland annat också en jämförelse av utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män och av skillnaden i arbetsinkomster. I båda fallen minskar skillnaden mellan könen. Ökningen är snabbare när det gäller arbetsinkomster, vilket till stor del förklaras av att kvinnors genomsnittliga arbetstid har ökat medan männens har minskat.

Länk till Youtubepresentationen

Länk till årsrapporten


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister och den officiella lönestatistiken samt verkar för en väl fungerande lönebildning.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50