Projektet bakom appen som räddar liv på personer med hjärtstopp har fått 100 000 kronor av Medtech4health.

SMSlivräddare är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp. Sedan 2010 har systemet använts för ett forskningsprojekt verksamt i Stockholms län. Resultaten av forskningen visade att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 %. Dessa data publicerades 2015 i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift. Läs mer om hur appen och nätverket av SMSlivräddare fungerar https://www.smslivraddare.se/

Varje år får ca 1 000 personer hjärtstopp i Stockholms län. Tack vare appen SMSlivräddare kan de drabbade hjälpas genom hjärtstartare och hjärt-lungräddning från frivilliga personer som befunnit sig i närheten.

– Priset är ett erkännande för projektet och att vår forskning bidrar till att rädda liv säger Mattias Ringh, specialistläkare på Södersjukhusets kardiologklinik och forskare vid centrum för hjärtstoppsforskning i Stockholm.

SMSlivräddare startade som en SMS-funktion 2010 och fick snabbt stor spridning i Stockholm. Personer som är 18 år och har genomgått en kurs i hjärt-lungräddning kan anmäla sig som SMS-livräddare. En vetenskaplig studie har visat att andelen patienter som kunde hjälpas med hjärt-lungräddning ökade med 30 procent. Sedan 2015 finns funktionen som en app för smartphone.

– Förutom att utföra hjärt-lungräddning uppmanas livräddaren att ta med en hjärtstartare. Spridning av appen pågår till fler landsting samt även internationellt. Nu planerar vi en vetenskaplig studie för att utvärdera systemets effekter på överlevnaden vid hjärtstopp, säger Mattias Ringh.

Juryns motivering:
”Appen SMS livräddare räddar liv genom att ta till vara en tidigare outnyttjad resurs i vården och underlätta för medmänniskor att hjälpa varandra. ”

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram som finansieras via Vinnova.

Se filmen där Mattias Ringh visar hur appen SMSlivräddare fungerar.
http://www.medtech4healthinnovationaward.se/portfolio-items/sms-livraddaren/

Läs mer om projektet på http://www.smslivraddare.se

 

Presskontakter

Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

   070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

   070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)