De pensionsfonder (AP-fonder) som inte går att välja bort ansvarar för mer än 1500 miljarder av svenskarnas pensionspengar. Mångmiljardbelopp investeras i företag som kränker mänskliga rättigheter och orsakar allvarlig miljöförstöring. Dessa företag är några av de värsta koldioxidutsläpparna, såsom vapentillverkare och gruvbolag. Exempelvis har Andra och Fjärde AP-fonden innehav i oljegiganten Chevron. Chevron är sedan de förvärvade Texaco, ytterst ansvariga för de grova föroreningarna som kommit att kallas för Amazonas Chernobyl. Fem urfolksgrupper har fått betydligt försämrad livskvalitet och en grupp kallad Tetetes har försvunnit helt.

- Nu påbörjas en namninsamling där vi hoppas att så många svenskar och organisationer som möjligt skriver under och står bakom anmälan som ska skickas in till FN den 1 november 2021. Vår förhoppning är att FN ska agera påtryckare och förmå Sverige och AP-fonderna att upphöra med investeringar som är människorättsligt kränkande och miljöförstörande. Fram till den 1 november kommer vår namninsamling och tillika informationskampanj att pågå, säger Alex Brekke från Amazon Watch och en av talespersonerna för initiativet.

Amazon Watch Sverige, Afrikagrupperna, Divestera AP-fonderna, Jordens Vänner, FIAN Sverige, Fria Pensionärer, Föreningen Fossilfria pensioner, Kristna Freds och Latinamerikagrupperna, tillsammans med fristående människorättsjurister står nu bakom initiativet att anmäla AP-fonderna.

- Nu hoppas vi på att fler organisationer väljer att ställa sig bakom initiativet för att visa att AP-fondernas skadegörande investeringar måste upphöra. Ett ytterligare exempel är JBS, ett brasilianskt bolag som är en av världens största köttproducenter med försäljning i mer än 150 länder. JBS har enligt flera myndigheter och civilsamhällesrapporter gjort sig skyldiga till illegal regnskogsavverkning och kränkningar av urfolks rättigheter. Första och Andra AP-fonden har innehav i JBS till ett värde av 50 miljoner svenska kronor. Det innebär att våra pensionspengar främjar illegal avskogning i Amazonas och kränkningar mot urfolkens rättigheter, säger Alex Brekke.

Sveriges regering har som ambition att gå i bräschen för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, men med AP-fondernas förödande investeringar är Sverige på milsvida avstånd från att bli ett föregångsland. Att AP-fonderna lyfter hållbarhet i sin kommunikation och rapporter, samtidigt som de investerar 15,7 miljarder i flera av världens största utsläppsbovar och fossilbolag, är ännu ett tydligt exempel på att Sverige grönmålar sin image som ett land som driver hållbarhets- och rättighetsfrågor. 

Namninsamlingen för privatpersoner och organisationer hittas här: https://www.vianmalerapfonderna.se

 

Presskontakt: Alex Brekke, Amazon Watch alex@amazonwatch.se