Dyslexiförbundet FMLS välkomnar läsa-skriva-räkna-garantin som utbildningsminister Gustav Fridolin utlovade till 2017, i gårdagens Dagens Nyheter.

13,1 % av eleverna i nionde klass lämnade i våras skolan utan behörighet till gymnasiets nationella program. Det är för många, skriver utbildningsministern i artikeln i Dagens Nyheter.

Regeringen lovar därför att satsa på skolans tidiga år – under förskola och årskurs 1-3 – genom investeringar i förskola, förstärkt specialpedagogik och mer tid för lärarna.

– Äntligen kommer förslag om tidig upptäckt och tidiga insatser i skolan. Om det som tas upp i DN i dag av Gustav Fridolin också blir den praktiska politiken i skolan, så tar Sverige ett stort steg framåt mot en bättre skola för barn med dyslexi, dyskalkyli och andra liknande problem, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS.

Gustav Fridolin säger i artikeln att han ser det finska skolsystemet, där inte fler än 0,4 % av eleverna har gått ut grundskolan utan avgångsbetyg, som ett föredöme med undervisning av hög kvalitet. Vidare anger han att det är viktigt att satsa på de skolor och elever som har de tuffaste förutsättningarna.

– Det har alldeles för länge varit ett lotteri vilken skola och kvalitet på undervisningen som erbjudits elever med läs- och skrivsvårigheter, säger Bengt-Erik Johansson.

– Det är hög tid att problemen åtgärdas direkt när lärarna ser dem och inte många år senare när de redan blivit till mycket allvarligare störningar för både barnen, skolan och samhället.


Presskontakter

Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

   073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

   0706727780

Sara Rydin

Kommunikatör

sara.rydin@dyslexi.org

   +46 73 725 69 19