Riksdagen har uppmanat regeringen att utreda möjligheten att införa ett nationellt kompetenscentrum för att öka kunskapen om ME. Orsaken är den många gånger låga kompetens som finns om sjukdomen inom hälso- och sjukvården.

 

- Det här är en glädjande nyhet, säger Kerstin Heiling ordförande i Riksförbundet för ME-patienter. Som riksdagsbeslutet så riktigt säger finns det bristande kompetens inom sjukvården vilket gör att många ME patienter inte får den vård de behöver. Nu förväntar vi oss att regeringen tar tillkännagivandet på allvar och skyndsamt tillsätter utredningen.

I riksdagens betänkande nämns också att ME-patienter allt för ofta har svårt att få ersättning från Försäkringskassan, något Kerstin Heiling känner igen allt för väl.

- Det är tyvärr så att många av våra medlemmar kan vittna om att Försäkringskassan nekar ersättning vilket förstås ställer till stora ekonomiska bekymmer utöver de övriga svårigheter sjukdomen orsakar den drabbade, säger Kerstin Heiling. Förhoppningsvis innebär redan riksdagens påpekande att Försäkringskassan ser över sin hantering när det gäller ersättning till drabbade av ME och att vi redan nu får se en rimligare handläggning av sjukersättningen.

 

Faktaruta: ME (myalgisk encefalomyelit) är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Aktuell forskning talar för att överansträngning utlöser en sänkning av den aeroba energiproduktionen, som tycks bli långvarig eller i värsta fall bestående. Forskning och läkarerfarenheter har konstaterat att ME är en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar. Källa: RME.nu
Läs mer om ME här

Presskontakter

Kerstin Heiling

Ordförande RME, Riksförbundet för ME-patienter

kerstin.heiling@rme.nu

   +46 70 722 30 73