Nu är det klart att det blir Novab AB som får uppdraget att bygga det nya hästcentrumet tillsammans med Naturbruksförvaltningen och Västfastigheter. Nu väntar en tids projektering innan spaden sätts i marken under hösten 2022.

– Vi ser fram mot att byggnationen i Axvall nu kan starta och att vi därmed ökar möjligheten för fler ungdomar att läsa en utbildning inom häst i Västra Götalandsregionen. Det känns bra att vi nu har en entreprenör på plats och kan ta projektet till genomförande, säger Ulf Eriksson, Naturbruksstyrelsens ordförande.

Axevalla Hästcentrum är på god väg att utvecklas till ett regionalt nav för hästutbildning. Den nya anläggningen ska husera både gymnasieelever och vuxenstuderande och väntas vara klar för inflyttning under 2024. Förutom undervisningslokaler byggs även undervisningsstall, boxstall, ligghallar, rasthagar, foderlada, en verkstad och ett teknikhus på sammanlagt cirka 6 700 kvadratmeter, på en sju hektar stor tomt, alldeles i anslutning till Axevalla travbana. Tidplanen för projektet fick justeras något på grund av överklagande i upphandlingsprocessen. 

– Det känns skönt att vi äntligen är på gång och kan komma vidare. Att byggnationen nu kommer i gång är en viktig signal om att det som är planerat ska förverkligas och att utvecklingen av Axevalla Hästcentrum blir av, säger Niclas Dahlqvist, biträdande rektor på Axevalla Hästcentrum.
– Nu är det dags för den stora utmaningen; att bygga en anläggning som ska fungera för såväl elever som hästar ställer stora krav på byggnadernas funktion och utformning.  Att få den här framtidsanläggningen i drift kommer sätta Axevalla Hästcentrum på hästutbildningskartan.

Den nya anläggningen kommer i så stor utsträckning som möjligt att byggas i trä, för att minska klimatpåverkan.
– Målet är att klimatpåverkan ska vara 50 procent mindre än om hela stommen byggs av cementbaserad betong. Att minska klimatpåverkan i samband med nybyggnation är en av byggbranschens största utmaningar och det här projektet är ett bra exempel på att det är möjligt, säger Jonas Nordin på Västfastigheter.  

Stor vikt har lagts på att hitta moderna system som skall underlätta i den dagliga skötseln genom minskat manuellt arbete och arbetstidsåtgång samt förbättra arbetsmiljö för elever och personal. Anläggningen är också utformad för att erbjuda den bästa miljön för hästarna, anpassad till deras beteende och behov. Modern robotteknik och miljöanpassade eldrivna maskiner kommer att finnas till hjälp för den dagliga driften.
– Ett exempel på sådan teknik är en utfodringsrobot som kommer att utfodra alla hästar samt gödselrobotar som rengör ytorna kring foderbordet och rörelseytorna. På anläggningen kommer det finnas alternativa hjälpmedel för träning av hästar, skrittband för hästar som kommer att minska den manuella tiden för motionering, men framför allt för rehabilitering av hästarna och öka hästarnas hållbarhet, berättar Niclas Dahlqvist, biträdande rektor på Axevalla Hästcentrum.

För frågor om byggprojektet: 
Jonas Nordin, fastighetschef område fastighetsförvaltning, Västfastigheter
jonas.nordin@vgregion.se

För frågor om skolan och verksamheten:
Niclas Dahlqvist, biträdande rektor på Axevalla Hästcentrum
nicklas.dahlqvist@vgregion.se

På Axevalla Hästcentrum utanför Skara samlas utbildning inom häst på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Där finns anläggningar för träning och tävling inom både trav, rid- och islandshästsport samt Hovslagarskolan i Skara, en del av Biologiska Yrkeshögskolan i Skara som har anor sedan 1800-talet. Axevalla Hästcentrum är en del av Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen som bedriver utbildning på gymnasie-, vuxen- och yh-nivå samt utvecklingsverksamhet inom naturbruk på flera platser i regionen.

Verksamheten på Axevalla består av:
• Gymnasial yrkesutbildning: naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning med utgångar mot hästskötare inom travsport, ridsport och islandshästsport.
• Fyraårsprogrammet SMD (Skog, Mark, Djur), som läser sina hästämnen på Axevalla Hästcentrum.
• Yrkeshögskola genom BYS (Biologiska Yrkeshögskolan): Treårig hovslagarutbildning, hovslagare kvalificerad tilläggsutbildning och verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar.
• Vuxenutbildning med anpassade kurser efter branschens nulägesbehov.
• Testmiljöer och utvecklingsprojekt med fokus på att utveckla framtidens hästhållning.

 


Presskontakter

Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

   070-082 56 69

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

   070-0823527