Den 19 april besökte kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson Berättarministeriets utbildningscenter i Gamlestaden och följde Hammarkullsskolans klass 2A fantasifulla skapande. Syftet med besöket var att lära sig mer om Berättarministeriets verksamhet och hur stiftelsen arbetar för att minska socioekonomiska faktorers påverkan på barns skolgång.

Fotograf/Källa: Nicke Johansson

”Berättarministeriets uppdrag är att arbeta för att fler barn går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. För att bygga den positiva förändringen krävs ett brett engagemang från samtliga aktörer i samhället, och den samverkansvilja vi mötts av i Göteborg sedan start är stark. Vi är glada och hedrade över ordförandens besök och stolta över att vi med Göteborgs Stads förtroende kan tjäna de lärare och elever som behöver det mest”, säger Maria Wallin, strategisk ledare på Berättarministeriet i Göteborg.

Syftet med Berättarministeriets verksamhet är att på ett lustfyllt sätt uppmuntra barn och unga i områden med hög arbetslöshet att erövra det skrivna ordet, en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Verksamheten bygger på en tresektoriell samverkan, där krafter från det privata, offentliga och ideella säkrar verksamhetens långsiktighet. Samarbetet med Göteborgs Stad sker genom ett treårigt IOP, idéburet offentligt partnerskap.

Diskussionerna under förmiddagens besök kretsade kring skolan som bärande roll i ett demokratiskt samhälle och vikten av en god och jämlik utbildning.

”Berättandet är så viktigt att få med sig i unga år. Det öppnar så många viktiga och spännande dörrar i livet. I Göteborg välkomnar vi gärna konstruktiva initiativ för att alla barn ska nå sina mål och sin potential. Under mitt besök på Berättarministeriet fick jag möta engagerade volontärer som uppmuntrar barnen i deras berättande. Jag fick också en bild av hur verksamheten samarbetar med skolor för att stötta lärare”, säger Ann-Sofie Hermansson.

Under torsdagens besök tog Hermansson del av de berättelser som klass 2A från Hammarkullsskolan skapade under programmet Redaktör Schwartz bokutgivning. Sedan starten i november har över 150 volontärer utbildats i utbildningscentret i Gamlestaden och drygt 50 skolklasser har tagit del av Berättarministeriets skolprogram i Göteborg.


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 

Presskontakter

Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

   073- 682 31 14