I en rapport till norra hälso- och sjukvårdsvårdsnämnden kritiseras rutinerna när det gäller förskrivningen av bensodiazepiner och opioider vid Närhälsan Bäckefors vårdcentral. En kritik som Närhälsan ser allvarligt på.

– Vi ser allvarligt på kritiken som lyfts fram i rapporten. Vi tycker att det är viktigt att problematiken med hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel lyfts och granskas, säger Monica Radeberg, samordnande chefläkare på Närhälsan.

För att komma till rätta med den höga förskrivningen kommer den aktuella vårdcentralen att arbeta med tätare uppföljning framöver.

– Handlingsplanen på den specifika enheten har reviderats och kommer nu att följas upp med tätare regelbundenhet. Dels månadsvis genom verksamhetschefen, dels kvartalsvis med enhetens samtliga medarbetare, säger Monica Radeberg.

Som ett av flera åtgärdsförslag i rapporten föreslås att en anmälan om tillsynsärende ska lämnas in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Närhälsan välkomnar en tillsyn även från Inspektionen för vård och omsorg, som är vår tillsynsmyndighet, då vi tar kritiken på största allvar, säger Monica Radeberg.

Kontaktperson:
Victor Friberg
Kommunikatör
victor.friberg@vgregion.se
0722-015549


Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler, jourcentraler, närakuter och rehabmottagningar i Västra Götaland. Med drygt 5 400 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa.

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549