I en rapport till norra hälso- och sjukvårdsvårdsnämnden kritiseras ett antal av Närhälsans vårdcentraler i norra Bohuslän och Dalsland när det gäller handläggningen av patienter med psykisk ohälsa.

– Vi ser allvarligt på kritiken och förstår att våra enheter skall granskas utifrån det uppdrag vi har, säger Monica Radeberg, samordnande chefläkare på Närhälsan.

Kritiken som förs fram i rapporten rör bland annat diagnostikprocessen, somatisk differentialdiagnostik, suicidriskbedömning och frågor om våldsutsatthet.

– Vi ska absolut dokumentera frågorna om våldsutsatthet och suicidrisk på ett bättre och tydligare sätt. Samtidigt som det står klart att det finns tydliga förbättringsmöjligheter inom verksamheten anser vi att det är svårt att dra långtgående slutsatser utifrån den aktuella journalgranskningen då det är specifika utsnitt ur ett begränsat antal journaler som studerats för att utvärdera medicinsk kvalitet, säger Monica Radeberg.

Närhälsan efterfrågar ett tydligare primärvårdsperspektiv när det gäller bedömningen av den diagnostiska processen.

– Man uppmanar inom primärvården till en försiktighetsprincip, där en tung diagnos inte registreras förrän man klart kan påvisa denna. Det gör att det kan framstå som att diagnostisering dragit ut på tiden istället för att det är en process som leder fram till den, säger Monica Radeberg.

Närhälsan arbetar sedan en tid tillbaka med att införa gemensamma arbetssätt för samtliga vårdcentraler när det gäller omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa. Detta arbete kommer att intensifieras under 2022.

Kontaktperson:
Victor Friberg
Kommunikatör
victor.friberg@vgregion.se
0722-015549


Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler, jourcentraler, närakuter och rehabmottagningar i Västra Götaland. Med drygt 5 400 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa.

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549