Med start fredag 5 juni 2020 får nästan 6 000 av KSRR:s kunder i Oskarshamns kommun sitt hushållsavfall och återvinningsmaterial hämtat på andra dagar än idag. Nya uppdaterade hämtscheman finns att ladda hem från KSRR:s hemsida.

Många av KSRR:s kunder i Oskarshamns kommun får sitt avfall hämtat på ändrade dagar. Fotograf/Källa: KSRR

KSRR arbetar ständigt för att effektivisera och miljöoptimera våra körturer. Nu gör vi en större ruttomläggning, vilket innebär att de flesta av våra kunder i Oskarshamns kommun, både privatpersoner och företaga, får sitt avfall hämtat på en annan dag än tidigare.

Förändringen sker från och med fredag 5 juni 2020 och gäller hämtning av hushållsavfall, matavfall och återvinningsmaterial.

Nästkommande aktuella hämtdag och ett nytt hämtschema för 2020 finns att ladda hem från vår hemsida www.ksrr.se (på startsidan, eller via e-tjänsterna).

På hämtdagen behöver avfallskärlen finnas tillgängliga för våra chaufförer mellan klockan 06.00 och 22.00.

Några saker att tänka på

  • Matavfall ska läggas i grön påse - stäng med dubbelknut
  • Allt restavfall läggs i avfallspåse - stäng med dubbelknut
  • Förpackningar läggs endast i avsedda återvinningskärl, eller på återvinningsstation
  • Placera kärlet med handtaget mot vägen eller hämtplatsen

Frågor om KSRR:s avfallshantering besvaras av vår kundservice via chatt på hemsidan, e-post eller telefon 020-40 43 00.

Mer information finns även hemsidan.

Med vänliga hälsningar

KSRR - Kalmarsundsregionens Renhållare

Presskontakter

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

   072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77