AMF Fastigheter har förvärvat fastigheten Marievik 28 på Liljeholmskajen i Stockholm. Med förvärvet stärker AMF Fastigheter sin förankring i Marievik som under de närmaste åren kommer att genomgå en omfattande upprustning och utveckling.

Fotograf/Källa: Pixprovider

Marievik 28 är en modern kontorsfastighet omfattande 18 700 kvadratmeter uthyrningsbar area med tillhörande garage. Fastigheten ligger vid vattnet med utsikt över Årstaviken och är fullt uthyrd till starka och välrenommerade hyresgäster. Här finns bland annat huvudkontoret för The Absolut Company och H&M som största hyresgäster. Marievik 28 har en stark miljöprofil med miljöcertifieringen BREEAM In-Use, nivå ”Excellent”.

Transaktionen görs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 700 miljoner kronor. Säljare är DWS Grundbesitz GmbH på uppdrag av en av bolagets tyska fastighetsfonder och tillträdet skedde den 1 juli 2022. Med förvärvet uppgår AMF Fastigheters totala innehav i Marievik till cirka 120 000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

– Vårt fokus är att bidra till stadens attraktionskraft och människors välmående genom att utveckla stadsmiljöer med kontor, handel, service, kultur och utbildning. Marievik 28 ligger i ett attraktivt läge i direkt anslutning till vårt befintliga fastighetsinnehav i Marievik och kompletterar vår portfölj på ett utmärkt sätt, säger Fredrik Ronvall, fastighetsinvesteringschef på AMF Fastigheter.

Marievik, intill vattnet och med närhet till rekreationsområden och allmänna kommunikationer, är en av Stockholms mest attraktiva och växande områden för arbete och boende. Stockholms stad har pekat ut Marievik som viktig för Stockholms utveckling och ambitionen att utvidga innerstaden. Här vill AMF Fastigheter tillsammans med andra aktörer och staden bygga en inbjudande och levande blandstad. Visionen är att Marievik ska bli en plats för boende, arbete, kultur och rekreation som lever under dygnets alla timmar.

För mer information, kontakta:
Linn Matikka, presskontakt
Email: linn.matikka@amffastigheter.se
Tel: 076-119 42 08

Om AMF Fastigheter 
AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 36 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta våra kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar vi till en levande och attraktiv stad. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter förvaltar har ett marknadsvärde om cirka 79 miljarder kronor. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till tjänstepensionsbolaget AMF.
Läs mer på www.amffastigheter.se

Relaterade bilder

Presskontakter

Tina Landelius

Presskontakt

tina.landelius@amffastigheter.se

08-600 69 26

   0722-35 32 69

Presstelefon (jour)

Pressfrågor utanför ordinarie arbetstid

press@amffastigheter.se

   0738-36 34 50