Nu öppnar en ny innovationstävling som ska påskynda utvecklingen av nya material till markytor med högt slitage på skol- och förskolegårdar. Idag är konstgräs den vanligaste lösningen till dessa ytor vilket ökar mängden mikroplaster i naturen. Tävlingen finansieras av Naturvårdsverket och pågår till början av 2021.

Läs mer

Kontakt:
Axel Nekham, projektledare Miljömålsenheten, 010-698 16 69, Axel.Nekham@Naturvardsverket.se 

Julia Taylor, handläggare mikroplaster Miljögiftsenheten, 010-698 10 90
Julia.Taylor@Naturvardsverket.se 

Müge Apaydin-Jönsson, handläggare Miljömålsenheten, 010-698 15 90
Muge.Apaydin-Jonsson@Naturvardsverket.se

Presskontakter

Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

   070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

   076-115 15 25