Sedan metoden började att användas på Frölunda specialistsjukhus 2009 har inte en enda patient fått operationsrelaterade gallgångsskador.

Kirurgerna Darius Ribokas och Anders Edebo på Frölunda specialistsjukhus använder sig av den alternativa undersökningsmetoden under sina operationer. Fotograf/Källa: Sjukhusen i väster

Nu godkänns ett projekt som kirurgerna hoppas ska bli startskottet för ändrade riktlinjer. Det är en betydande patientsäkerhetsfråga, menar Darius Ribokas, överläkare och kirurgen bakom satsningen.

Metoden innebär att man under gallstensoperationen använder ultraljudsundersökning via titthål, så kallat LUS, i stället för röntgenundersökning med kontrastmedel, kolangiografi, som idag är rutin. Frölunda specialistsjukhus har genomfört drygt 1000 galloperationer på det här viset, utan en enda gallgångsskada hos patienterna. Metoden används i bland annat Tyskland, Polen, Litauen, Nederländerna och Storbritannien, men bara på Frölunda specialistsjukhus i hela Norden.

Nu har kirurgimottagningen fått godkänt ett Health Technology Assessment-projekt, HTA, för att utvärdera metoden. Projektet ska ge vetenskapliga bevis för att metoden är framgångsrik och målet är därefter att riktlinjerna för vilken undersökningsmetod som ska användas vid gallstensoperationer ändras.

- Varje år sker cirka 14 000 gallstensoperationer i Sverige. Med ultraljud skulle upp till 30–40 operationsrelaterade gallgångsskador årligen kunna undvikas. En tredje del av de är allvarliga och ibland livshotande. Det skulle rädda liv och minska lidande. Sjukvårdens kostnaderna skulle minska med cirka 55 miljoner kronor under samma period, även på grund av minskad tid i operationssal, menar Darius Ribokas och förklarar att en ultraljudsundersökning är minst tre gånger snabbare.

– Vi vill starta så snart som möjligt. I snitt gallgångsskadas tre patienter varje månad med de riktlinjer som följs i dag under gallstensoperationer, så det är viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att vi kommer igång snabbt, säger han.

Med ultraljud ser kirurgen hela gallsystemet och bukspottskörteln, och kan därför även upptäcka cancer i ett tidigt skede, vilket kan rädda ytterligare liv.

- Röntgenundersökning som utförs rutinmässigt i samband med gallstensoperationerna idag orsakar ett cancerfall årligen på grund av röntgenstrålning. Samtidigt i SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) modellanalys uppskattas i grundscenariot att sju allvarliga gall­gångsskador kan undvikas årligen om kolangiografi används rutinmässigt i stället för selektivt. Nyligen startade en randomiserad registerstudie i Sverige och minst 6000 vuxna patienter ska ingå, för att kartlägga nytta och risker med röntgenundersökningen i samband med galloperation, säger Darius Ribokas.

Kunskapen saknas men intresse för metoden finns och han är övertygad om att ett paradigmskifte kommer. När är svårt att förutse, men han är optimistisk.

– Det beror på hur snabbt vi kan sprida information om fördelarna bland Sveriges kirurger, men även i samhället. Vet patienterna att det finns en säkrare metod kommer de att vilja ha den. Det är också viktigt att få med sig nya ST-läkare, som vill lära sig metoden. Utmaningen är att det saknas kurser i ultraljud för kirurger, utöver de som vi på Frölunda specialistsjukhus själva ska hålla med start i höst, säger han.

Att lära sig att använda ultraljud under operationen, vilket metoden bygger på, är inte särskilt svårt, menar Darius Ribokas.

– Min kollega som var med när vi startade för 13 år sedan började från noll, men kunde göra sin första ultraljudsundersökning självständigt efter bara några timmars upplärning.

 

För mer information, kontakta:

Darius Ribokas, överläkare, Kirurgimottagningen, Frölunda specialistsjukhus
e-post: darius.ribokas@vgregion.se


Sjukhusen i väster består av Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3 000 medarbetare arbetar hos oss och vårt mål är att kunna erbjuda en framtidssäkrad och tillgänglig hälso- och sjukvård för invånarna, med hög kvalitet, stor delaktighet och med enkla samarbeten.
I Sjukhusen i väster ingår även Högsbo närsjukhus, som byggs just nu och kommer att bli ett av Sveriges modernaste sjukhus. Det nya närsjukhuset ska stå klart i slutet av 2023. Förvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Josefina Brattö

Pressansvarig kommunikatör

josefina.bratto@vgregion.se

010-473 91 99