82 procent av besökarna i Visby under Almedalsveckan tycker att det är viktigt att sortera sina sopor. 71 procent gör det. Och 53 procent vet att vårt matavfall kan bli till biogas som ersätter fossila bränslen.  Avfall Sverige har tillsammans med Gasföreningen låtit genomföra en högst ovetenskaplig undersökning av Almedalsdeltagarnas uppfattning om vikten av att sopsortera.  Olika insamlingssystem i olika kommuner gör att färre säger att man sorterar sina sopor än som tycker det är viktigt. Det är framför allt matavfallsinsamlingen som skiljer sig åt mellan olika kommuner. • Att så många vet att bl a kommunerna producerar biogas av vårt matavfall, som kan driva fordon och ersätta bensin och diesel är glädjande, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef på Avfall Sverige. Det har varit mycket debatt om biobränslen den senaste tiden. Vi höll ett seminarium under veckan med titeln "Hur lånt kommer du på 1 000 bananskal" som handlar om den stora potential att producera inhemsk biogas som finns och att denna skulle innebära att Sverige skulle klara EUs klimatmål för drivmedel.


  Undersökningen genomfördes den 7-10 juli, genom att fråga personer i Almedalsparken huruvida de sorterar sina sopor, om de tycker det är viktigt och om de vet att matavfallet kan bli till biogas. 282 personer deltog i undersökningen.  För mer information kontakta:  Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.  Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!  Svenska Gasföreningen är den samlade branschorganisationen för energigaser i Sverige. Svenska Gasföreningen samordnar gasbranschens informationsinsatser, både ifråga om energigaser som produkt och om energigasernas roll för en bättre miljö. Med saklig information arbetar föreningen för att energigaserna - i första hand biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas - får optimal plats i det svenska energisystemet.
Presskontakter

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

   070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

   0722-45 22 20