Under pandemin har antalet personer som sökt vård hos Närhälsan varit färre än vanligt, men den senaste tiden har trenden vänt och allt fler söker nu hjälp.

Läkare och patient i ett digitalt vårdmöte Fotograf/Källa: Pernilla Häyhänen

Under årets åtta första månader har primärvårdens verksamhet fortsatt varit präglad av pandemin. Under perioden har Närhälsan utfört hela 762 000 vaccinationer och tagit cirka 646 000 PCR-prover. Vaccinationerna har skett både på Närhälsans vårdcentraler och i ”hubbar” där flera vårdcentraler har samarbetat – samt i olika centrala lokaler där Närhälsan i samverkan med kommunerna tagit plats i exempelvis Knalleland i Borås, Scandinavium i Göteborg och Konserthuset i Vara.

– Närhälsan är en av de absolut största aktörerna när det gäller vaccinationsarbetet och PCR-provtagningen och vi spelar en avgörande roll i arbetet med att stoppa pandemin. Det är glädjande att se hur effektivt verksamheten fungerat, säger Monika Beiring, styrelseordförande i Närhälsan.

Pandemin har inneburit en rejäl knuff för Närhälsans digitala utveckling och digitaliseringstakten har varit hög i organisationen under året. I appen Närhälsan Online har exempelvis den gemensamma mottagningen nu även besök hos psykolog på kvällstid och 94 av Närhälsans 104 vårdcentraler kan erbjuda sina listade patienter digitala vårdmöten genom funktionen ‘Min vårdcentral’. Under hösten kommer även de resterande vårdcentralerna att anslutas.

Efter att antalet personer som sökt vård hos Närhälsan varit färre än vanligt under pandemin har trenden vänt, och allt fler söker nu hjälp.

Under årets första åtta månader ökade exempelvis antalet inkomna telefonsamtal med 18 procent, jämfört med förra året och under samma period utförde Närhälsan under perioden 1 873 950 besök vilket är en ökning på cirka 59 000 besök jämfört med motsvarande period 2020.

– Generellt sett så ser primärvårdssökmönstret ut som vanligt, men det är mer av allt. Det söks för kroniska problem, allvarliga symptom och lättare saker som man valt att vänta med men nu vill få hjälp med, säger Maria Axelsson, medicinsk rådgivare på Närhälsan och fortsätter:
– Tidigare vågade många inte söka hjälp på grund av pandemin, men även de som inte var rädda avvaktade av hänsyn till andra. Det gör att trycket är större från alla håll nu.

Fakta: Så många sökte hjälp från Närhälsan januari - augusti 2021 (2020)

Vårdcentraler
Besök läkare: 677 442 (670 041)
Besök sjuksköterska: 581 432 (564 881)
Besök beteendevetare: 63 032 (61 798)
Övriga besök: 92 114 (87 114)
Digitala läkarbesök: 394 529 (366 130)

Rehab
Besök fysioterapeut/sjukgymnast: 371 044 (352 953)
Besök arbetsterapeut: 84 814 (75 339)
Besök övriga vårdgivare: 4 072 (2 976)

Kontakt:
Monika Beiring (M), styrelseordförande Närhälsan
Telefon: 0730-51 06 26
monika.beiring@vgregion.se


Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler, jourcentraler, närakuter och rehabmottagningar i Västra Götaland. Med drygt 5 400 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa.

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549