16 000 patienter på Närhälsans mottagningar svarade i april-maj på en enkät om upplevelsen av sina besök. Resultatet visar att allt fler är nöjda jämfört med året innan då samma frågor ställdes. 96,5% av de tillfrågade höll med om påståendet Jag är nöjd med mitt besök. Resultatet är ett snittvärde av svaren på alla mottagningar.

Det framgår i enkäten att det kan vara svårt att komma fram på telefon på morgonen, men fler har upptäckt andra kontaktvägar som e-tjänster, webbokning av uppringningstid och onlinemöten. Nöjdheten med att komma i kontakt med sin vårdcentral har ökat med 4 procentenheter till 86,6 %. Rehabmottagningarna har högst nöjdhet gällande kontaktmöjligheten med 96 %.

Resultatet i denna egna enkät visar samma trend som i Nationell Patientenkät från i höstas där Närhälsan förbättrade sig i alla sju kategorier jämfört med året innan.

Det höga snittbetyget 99 % på påståendet Jag är nöjd med mitt besök får Närhälsans barnavårdscentraler, barnmorske-, gyn och ungdomsmottagningar.

- Det är uppmuntrande att våra mottagningar får så fantastiskt höga omdömen i år igen! säger Monika Bondesson, primärvårdschef för mödrahälsovård, gynekologi och ungdomsmottagningar. Nu går det att besöka ungdomsmottagning online och boka tid till barnmorska via webben. Kanske är det som gör att betyget kring kontakt har ökat från 89 % till 95 % på två år (ungdomsmottagningar).

Enkäten genomfördes i april och maj 2018 på Närhälsans mottagningar och fanns på sju språk.

Antal svarande per mottagningstyp:

  • Barnavårdscentraler 2 219 personer
  • Barnmorskemottagningar 3 075 personer
  • Gynmottagningar 131 personer
  • Mödrabarnhälsovårdspsykologer 277 personer
  • Rehabmottagningar 2 967 personer
  • Ungdomsmottagningar 1 508 personer
  • Vårdcentraler 5 838 personer

Katarina Olsson
Utvecklingsavdelningen
070-8161818
katarina.olsson@vgregion.se


Bifogade filer

 sms-svara

 VGR140156

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549