Västra Götalandsregionens kulturnämnd vill använda teknik för att utveckla kulturlivet – och kultur för att göra människor friskare. Därför beviljar nämnden ekonomiskt stöd till ett projekt där äldre får ta del av museernas utbud med hjälp av robotar.

Projektet låter som science fiction, men ska nu bli verklighet. Bakgrunden är att Västra Götalandsregionen i våras avsatte två miljoner kronor för att skapa samarbeten där kultur och sjukvård möts. En del av pengarna fördelas till kulturaktörer med nyskapande idéer på området och en sådan aktör är Interactive Institute ICT.

Tanken är att kulturlivet, i detta fall museer, ska vara fortsatt tillgängligt för de äldre som av olika anledningar inte längre har möjlighet att vara så mobila som de önskar. På museerna som ingår i experimentet – i första hand Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn – kommer en robot på hjul att finnas. Via internet styrs roboten runt på museet och orienterar sig genom mikrofon och kamera. En hel grupp på ett äldreboende kan därigenom ta del av utställningar på storbildsskärm eller projektor.

Tidigare har Västra Götalandsregionen satsat stora resurser på att göra exempelvis streamade konserter och film tillgängligt. Nu hoppas nämnden på att även museisektorn kan genomgå en liknande modernisering. Målet är även att den som tar del av en utställning via robot själv ska ha möjlighet att vara aktiv och styra upplevelsen, istället för att passivt ta del av ett urval som någon annan har bestämt via exempelvis en traditionell videofilm.

Experimentet, som beviljats 350 000 kronor, sker i samarbete med Mariestads kommun, Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och på sikt även Göteborgs stad och Vitlycke museum.

Konstprocesser på äldreboende
Även ett annat projekt inom ramen för satsningen på kultur i vården vann kulturnämndens bifall när den sammanträdde den 3 december. Projektet Horisont handlar om att låta konstnärer driva konstnärsprocesser på tre äldreboende under tio månader. Sökande organisation är TILLT och samarbetspartners är Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund samt Mark, Vårgårda och Herrljunga kommun. Finansieringen från kulturnämnden uppgår till 400 000 kronor.

Läs mer om Västra Götalandsregionens satsning på kultur i vården på: www.vgregion.se/kultur 


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se