Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen för att stödja skolhuvudmännen att klara utbildningen av alla asylsökande och nyanlända barn och ungdomar. En nationell samordnare bör tillsättas omgående, säger han.

Regeringen ger idag ytterligare uppdrag till utredningen som ska se över nyanlända barn och ungdomars rätt till utbildning. Vilka kompetenser som finns bland nyanlända vuxna att ta tillvara i skolan, hur arbetet med legitimationer och validering bland nyanlända lärare kan skyndas på, är några frågor som ska utredas.

- Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. Vi upprepar vårt krav på att tillsätta en nationell samordnare omgående, säger förbundsordförande Matz Nilsson i en kommentar.

I mitten av mars ska utredningen vara klar, och sedan ska utbildningsutskottet och riksdag behandla ärendet eftersom det också kan innebära förändrad lagstiftning.

-Det går en hel vårtermin innan det här är klart, säger Matz Nilsson. Barnen och ungdomarna är här nu.

Sveriges Skolledarförbund har tidigare framfört till utbildningsminister Gustav Fridolin att regeringen bör tillsätta en nationell samordnare direkt på det nya året.

Samordnaren skulle arbeta direkt under utbildningsdepartementet men självklart tillsammans med skolans myndigheter.

Redan nu är frågorna och problemen många bland landets huvudmän hur man kan, och får, anordna undervisning när resurserna är hårt ansträngda.

- Frågorna är akuta just nu, och det är just nu som vi behöver en snabb samordning, säger Matz Nilsson.

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207