På psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset är ett stort och spännande projekt på väg att inledas. Syftet är att få mer tid för det patientnära arbetet och korta väntetiderna på akutmottagningen med hjälp av digitala insatser som AI.

Projektet, som är en samverkan mellan Predicare, Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har fått 3 miljoner kronor i finansiering från Samverkansprojektet för bättre hälsa, som är en gemensam Vinnova-utlysning från Swelife och Medtech4Health. Utlysningen sökte samverkansprojekt med innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling.

Möjliggöra optimala patientflöden

Målet med projektet på Östras psykiatrimottagning är att möjliggöra optimala patientflöden på psykiatriakuten och öka patientsäkerheten. 

- I nuläget använder vi oss av RETTS i pappersformat för att triagera patienter. Genom att använda Predicares algoritmer i en ny digital plattform kan vi få bättre översikt av triage-processen. Utöver att det möjliggör snabbare och mer konsekvent triagering så får vi helt andra möjligheter att planera vårdflödet, och förståelse för vilka faktorer som påverkar väntetider eller diskrepans i bedömningar, säger Almira Osmanovic Thunström, verksamhetsutvecklare inom Psykiatri affektiva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Digitala system möjliggör även översiktstavlor med förväntade väntetider och översikt av pågående vårdflöden. Vårt mål är att minska den administrativa arbetsbördan för medarbetarna och därmed frigöra mer arbetstid för direkt patientnära arbete, samtidigt som vi har en förhoppning att korta ner väntetiden för patienten, säger Stefan Lund, vårdenhetschef på Psykiatrisk akutmottagning Östra.

Tre parter med var sitt specialistområde

I projektet samverkar de tre parterna med var sitt specialistområde. Predicare, med sin gedigna erfarenhet och globala triageringsalgoritm, kommer att utveckla en fungerande och testbar prototyp för psykiatriakuten. Predicares arbete kommer att samordnas av export- och sales manager Yuan Tian Almqvist. 

Institutionen Elektroteknik på Chalmers Tekniska Högskola har under många år jobbat med e-hälsa och akutsjukvård. Chalmers kommer tillsammans med sjukvårdspersonalen att utveckla AI-baserade verktyg för schemaläggning, prediktering och resursfördelning för bättre patientflöden och ökad överblick. Chalmers arbete kommer att samordnas av docent Kristofer Bengtsson.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00